Despre autor
Autor :
Observator

Descriere Autor :
-

Email Autor :
-

Adresa Autor :
-

Cuprins
Metadate
Numar :
4 / 2015
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Actualitatea Bisericeasca si Ecumenica

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

În organizarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu, în perioada 25-26 noiembrie 2015, a avut loc a doua ediţie a „Zilelor Academice andreiene”, manifestări închinate Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei şi patronul spiritual al învăţământului teologic sibian. Evenimentul a debutat cu Dumnezeiasca Liturghie, oficiată în capela instituţiei. În cadrul acesteia, arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr a tâlcuit textele evanghelice citite şi le-a prezentat studenţilor viaţa şi virtuţile Sfintei Ecaterina şi ale Sfântului Mercurie, prăznuiţi în 25 noiembrie.
Primul eveniment al primei zile, desfăşurat în Aula „Mitropolit Ioan Meţianu” a facultăţii, a constat în lansarea mai multor cărţi şi reviste de teologie. Au fost prezenţi IPS Prof. univ. dr. Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, care a rostit cuvântul de deschidere, PS Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, decanul Facultăţii de Teologie, pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel, consilierul cultural din cadrul Arhiepiscopiei Sibiului, lect. univ. dr. Emanuel Tăvală, cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi, având ca oaspeţi pe prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu, cadru didactic la Facultatea de Teologie din Constanţa şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Târgovişte, şi prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Prof. univ. dr. Gheorghe Anghelescu a prezentat lucrările „Domnul Constantin Brâncoveanu, omul şi faptele unui sfânt martir (1688-1714)” – un volum ştiinţific colectiv coordonat de domnia sa – şi „Părintele Dumitru Stăniloae – creatorul unei teologii mărturisitoare în contemporaneitate (1903-1993)”, volum de autor dedicat persoanei şi operei marelui teolog român, fost rector al Academiei andreiene. De asemenea, profesorul Gheorghe Anghelescu a prezentat şi ultimele numere ale revistei „Patmos”, editată de Centrul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare „Dumitru Stăniloae” de la Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Al doilea oaspete, prof. univ. dr. Radu Ştefan Vergatti, reputat specialist al epocii brâncoveneşti, a vorbit despre marile realizări ale Sfântului Constantin Brâncoveanu în domeniul artei bisericeşti, al învăţământului românesc, al dezvoltării arhitecturii şi urbanisticii.
Prima zi a manifestărilor a continuat cu întâlnirea doctoranzilor de la Facultatea de Teologie din Sibiu. Sub coordonarea arhid. prof. univ. dr. Ioan I. Ică jr., aceştia au prezentat şi dezbătut rapoarte de cercetare. S-a făcut, de asemenea, o evaluare a activităţii publicistice a doctoranzilor, în special a contribuţiilor la apariţia periodicului „Studia Doctoralia Andreiana”. În aceiaşi zi a avut loc susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată „Fructum dabit – misiune și dialog interreligios din perspectivă ortodoxă și romano-catolică: arhiepiscopul Anastasie Yannoulatos și monseniorul Michael L. Fitzgerald”, realizată de pr. Vasile Alexandru Prodea, sub coordonarea pr. prof. univ. dr. Aurel Pavel.
„Zilele Academice Andreiene” au continuat în dimineaţa zilei de 26 noiembrie, în aula facultăţii, cu o sesiune de comunicări ştiinţifice. Primul referent, arhid. prof. Ioan I. Ică jr a vorbit despre „problema canonică” a păstoririi Sf. Ioan Gură de Aur ca arhiepiscop al Constantinopolului. Marele arhiereu a fost îndepărtat din scaun, mai întâi în urma sinodului din 403, în legătură cu primirea şi susţinerea unui grup de monahi egipteni acuzaţi de origenism, în realitate un pretext pentru înlăturarea sa de către coaliţia curţii imperiale, a unor episcopi sufragani nemulţumiţi şi a patriarhului Teofil al Alexandriei. Readus în scaun prin forţa indignării populare, Sf. Ioan este îndepărtat a doua oară şi definitiv, în pofida intervenţiei papei Inocenţiu I, pentru faptul de a nu-şi fi reluat funcţia prin hotărârea canonică a unui alt sinod care să modifice decizia din 403, aşadar pentru un viciu canonic. Părintele Ică jr a scos în evidenţă ceea ce consideră că a constituit adevăratul motiv al adversităţii curţii imperiale şi a multor episcopi, anume „îndrăzneala evanghelică” (pahrresia) cu care Sf. Ioan şi-a desfăşurat programul pastoral, cu multe aspecte care deranjau maniera comodă de a fi creştin în capitala imperiului. Nu mai puţin remarcabilă şi pilduitoare pentru situaţia actuală a raportului dintre Biserică şi stat este atitudinea Sf. Ioan de a nu se considera victima răutăţilor abătute asupra sa – macrothumia fiind reversul îndrăznelii –, aşa cum ne dovedeşte corespondenţa sa din exil, mai ales celebra epistolă-tratat intitulat ulterior Quod nemo laeditur nihi a se ipso.
În continuare, ierom. lect. dr. Vasile Bîrzu a prezentat comunicarea „Fundamentul teantropic cosmologic al realizării omului ca persoană. Un răspuns la revendicările ultime ale transumanismului”. După o trecere în revistă a principalelor idei ale mişcării transumaniste – rezumate în preocuparea de a depăşi prin progresul biotehnologilor limitele naturii umane aşa cum o cunoaştem, atât la nivel microscopic, cât şi macrosocial –, părintele Bîrzu a scos în evidenţă sursele religioase şi spirituale, de inspiraţie sincretistă şi ocultă, ale acestei mişcări, pe a cărei agendă se află, de fapt, marile promisiuni de eliberare a naturii umane din căderea ancestrală aduse de creştinism, însă preluate şi transformate într-un demers de tip demiurgic şi, în fond, luciferic.
Ultima prezentare, intitulată „Comunicarea – un mijloc prin care putem schimba lumea”, a aparţinut d-rei asist. univ. dr. Corina Grecu, care a abordat una dintre cele mai relevante chestiuni ale educaţiei în ţara noastră, inclusiv a celei universitare şi a celei teologice. Comunicarea ca interacţiune a persoanelor, mai mult decât a rolurilor sociale şi profesionale, este cheia unei educaţii autentice, a subliniat dânsa, oferind audienţei mai multe exemple concrete care să ilustreze şi să promoveze buna practică a comunicării.
„Zilele Academice” s-au încheiat cu un eveniment vesperal, o nouă întâlnire din cadrul „Dezbaterilor culturale sibiene”, organizat de Asociaţia „Studia Oecumenica” şi Centrul de Cercetare Ecumenică din Sibiu, desfăşurat în Aula magna a Universităţii Lucian Blaga, şi avându-i ca invitaţi pe prof. univ. dr. Piero Coda din Italia, cu referatul „Umanismul european: criză şi provocare”, precum şi pe scriitorul Andrei Pleşu, cu referatul „La Est de Vest şi la Vest de Est”. Conform protocolului acestor dezbateri, celor doi referenţi principali le-au răspuns doi co-referenţi, în cazul de faţă arhid. prof. dr. Ioan I. Ică jr. şi prof. univ. dr. Sorin Radu, de la Facultatea de Istorie. Audienţa, care a făcut neîncăpătoare sala, a avut parte de un dialog elevat despre realizările, impasurile, îngrijorările şi speranţele culturii europene, aflată la răscrucea Orient-Occident/trecut-viitor.
Organizate în ultima săptămână dinaintea prăznuirii Sf. Ierarh Andrei Şaguna, „Zilele Academice Andreiene” au constituit, şi anul acesta, prin comuniunea academică o reuşită anticipare a comuniunii sacramentale şi duhovniceşti.

Pagini citate