Despre autor
Autor :
† Laurenţiu

Descriere Autor :
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Email Autor :


Adresa Autor :
Sibiu

Cuprins
Metadate
Numar :
2 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Actualitatea Bisericeasca si Ecumenica

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

Vocație și dăinuire

Aniversarea a 230 de ani de învăţământ teologic la Sibiu ne prilejuieşte o întreită bucurie și împlinire, în calitatea de absolvent, de profesor și de coordonator și responsabil spiritual al actualei Facultăți de Teologie, care îi poartă numele Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Ardealului (1808-1873), întemeietorul ei.

În toamna anului 1786 se deschideau, la Sibiu, primele cursuri pentru formarea preoţilor şi a învăţătorilor ortodocşi români din Transilvania. Au trecut de atunci peste două secole, cu greutăţi şi neajunsuri, dar şi cu realizări notabile.

Această dublă pregătire, pentru preoți și dascăli, funcționa mai întâi ca o modestă şcoală cu câteva săptămâni de cursuri, perioada mărindu-se apoi la şase luni şi, mai târziu, la un an de pregătire. Școala teologico-pedagogică din Sibiu a fost complet reorganizată de marele şi Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Ardealului, care a ridicat cursurile de teologie și de pedagogie la trei ani, și în care se primeau doar absolvenţii de gimnaziu cu opt clase. În felul acesta, Institutul Teologic-Pedagogic din Sibiu a devenit o şcoală superioară, de rang universitar, cum a rămas până în 1918. Acelaşi strălucit ierarh a pregătit o generaţie nouă de profesori, prin bursierii pe care i-a trimis la studii de specializare la Universităţile de prestigiu din Apus. A cumpărat clădirile necesare pentru cursuri şi internat, s-a interesat de editarea unor manuale corespunzătoare pentru ambele „secţiuni”, dar şi pentru cele peste 760 de şcoli primare „confesionale” întemeiate și întreținute de Biserică.

După realizarea Marii Uniri în 1918, sub păstorirea mitropolitului Nicolae Bălan (1920-1955) s-a deschis o etapă nouă în istoria instituţiei noastre de învăţământ, care a fost transformată în Academie Teologică, cu patru ani de studii şi cu dreptul de a conferi diplome de licenţă. Și acest vrednic mitropolit, ales din rândul profesorilor de teologie, s-a îngrijit, în mod special, de Academia sa de teologie, mai întâi, prin formarea unei strălucite pleiade de profesori noi, prin tinerii pe care i-a trimis la studii de specializare în cele mai renumite Universităţi din Europa şi care vor onora învăţământul teologic universitar de la noi timp de şase decenii! Putem aminti, dintre aceștia, pe marii părinți profesori Dumitru Stăniloae, de Teologie Dogmatică, Liviu Stan, de Drept Canonic, și Nicolae Balca, de Pedagogie, care au onorat și Facultatea de Teologie din București. La aceștia mai adăugăm pe părinții profesori: Grigorie T. Marcu, de Noul Testament, Teodor Bodogae, de Istorie Bisericească Universală și Patrologie, Spiridon Cândea, de Liturgică, Pastorală și Artă creștină, Nicolae Mladin, viitorul mitropolit, de Teologie Morală, Nicolae Neaga, de Vechiul Testament, Corneliu Sârbu, de Teologie Fundamentală și Istoria Religiilor, Nicolae Terchilă, de Filosofie și Pedagogie ș.a.

După 1948 urmează o perioadă mai dificilă pentru învățământul teologic din țara noastră, acesta despărţindu‑se de Stat și reducându-se doar la două școli de teologie, la București și Sibiu. Academia Teologică Andreiană de la Sibiu a devenit Institut Teologic de Grad Universitar, tot cu patru ani de studii. În pofida tuturor presiunilor şi a obstacolelor puse de autorităţile de Stat comuniste, Institutul şi-a făcut datoria, pregătind multe generaţii de preoţi, care vor întâmpina, la rândul lor, aceleaşi rigori ale unui regim opresiv ateu.

Legătura noastră cu Institutul de Teologie din Sibiu a început în anul 1965, după terminarea Liceului Teoretic din Făgăraș, pentru că acesta era singurul care primea candidați, pe lângă seminariști, și absolvenți de liceu, din toată țara. Ne-am apropiat cu mult drag, dar și cu emoții și cu sfială, de această înaltă instituție de învățământ teologic, cu dorința de a deveni slujitor al altarului, primind, pe lângă binecuvântarea canonică a vrednicului de pomenire Mitropolitul Nicolae Colan, și încurajarea profesorului Nicolae Mladin, viitorul mitropolit, cei doi cunoscându‑ne de la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus.
Cei patru ani de studii și de rugăciune la Capelă au trecut ca un vis, lăsându-ne amintiri de neuitat despre minunații noștri părinți profesori și despre colegii studenți, cu care am păstrat o legătură statornică. Ne-au fascinat exegezele și prelegerile unice ale unuia dintre cei mai mari profesori de Noul Testament, Părintele Grigorie T. Marcu, sub îndrumarea căruia ne-am și redactat lucrarea de licență. Ne-a impresionat pe toți, mai ales pe noi, liceiștii, erudiția Părinților Profesori Nicolae Neaga, de Vechiul Testament, și Milan Șesan, de Istoria Bisericească Universală, acrivia și dăruirea față de Institut a Părintelui Rector Sofron Vlad, de Istoria Bisericii Române, seriozitatea academică debordantă a Părintelui Isidor Todoran, blândețea Părintelui Dumitru Belu, de Omiletică, apropierea de studenți a Părintelui Dumitru Călugăr, de Catehetică, și sensibilitatea cuceritoare a Părintelui Gheorghe Șoima, profesorul nostru de Muzică bisericească. Tuturor acestora, trecuți la cele veșnice, le datorăm formarea noastră intelectuală și duhovnicească și purtăm, cu multă dragoste, numele lor în rugăciunile noastre dinaintea Preamilostivului Dumnezeu. Pe lângă acești iluștri dascăli de suflet, ne amintim, cu multă cinstire și recunoștință, de profesorii mai tineri, care au însoțit cu dăruirea, înțelepciunea și jertfelnicia lor devenirea noastră de mai târziu. Între aceștia îl amintim pe Părintele Academician Mircea Păcurariu, actualul autor a numeroase cărți, pe atunci acriviosul și eminentul asistent, alături de care am cunoscut întreaga țară, prin educativele și minunatele excursii studențești. De asemenea, îi pomenim cu drag și recunoștință pe Părintele Rector Constantin Voicu, care ne-a fost tuturor un ocrotitor neobosit și grabnic ajutător în orice situație sau nevoie; și pe Părintele Prorector Dumitru Abrudan, urmașul la catedră al părintelui Nicolae Neaga.
Anii studenţiei au constituit pentru toți colegii o perioadă binecuvântată a creșterii noastre duhovnicești, în care am pregustat fiecare din frumusețea și tainicul slujirii Mântuitorului Hristos și ne-am umplut sufletul de dorința de a deveni și noi slujitori ai Sfântului Altar. Ca absolvent de liceu, am avut o apreciere și o atenție mai specială pentru colegii seminariști veniți de la Cluj și de la Caransebeș, care aveau în plus față de noi, liceenii, cinci ani de studii teologice. Dintre acești colegi minunați am remarcat și am apreciat trei seminariști: doi veniți de la Cluj, Viorel Ioniță, ales șeful nostru de an, şi regretatul Nicolae Fer, trecut la Domnul la cutremurul din 1977, și Constantin Bolbotină, venit de la Caransebeș, trecut și el la cele veșnice. Am încercat, cu multă bucurie, să-i urmez pe acești premianți și, mai ales, să păstrez cu ei o prietenie statornică. O legătură duhovnicească aparte am avut, iarăși, cu alți trei colegi de studiu, alături de care am rămas, mai apoi, prin purtarea de grijă a Preabunului Dumnezeu, dascăli în prestigiosul Institut Teologic Andreian. Este vorba despre Părinții Profesori: Vasile Mihoc, recunoscut în toată lumea pentru cercetările în domeniul Noului Testament, de Părintele Aurel Jivi și Părintele Sebastian Șebu, ambii trecuți la cele veșnice, dar rămași în conștiința și rugăciunea atâtor generații de absolvenți.

După Decembrie 1989, în viaţa instituţiei noastre a început o nouă etapă. Din toamna anului 1991, Institutul Teologic a devenit Facultate de Teologie în cadrul noii Universităţi „Lucian Blaga” din Sibiu. Facultatea de Teologie va funcționa cu trei secţii, Teologie Pastorală, Teologie Litere – Limba Română și Limbi Străine (Didactică) şi Teologie Asistenţă Socială, toate cu patru ani de studii, pregătind preoţi, profesori şi profesoare de Religie şi asistenţi sociali. S-au creat apoi cursuri de masterat şi Facultatea a beneficiat, în continuare, de dreptul de a conferi doctoratul în Teologie. S-a continuat schimbul de experienţă cu Universităţile din Occident, prin trimiterea de absolvenţi de excepţie la studii de specializare peste hotare, ca apoi să fie promovaţi în învăţământul teologic universitar sau seminarial sau în administraţia bisericească.

În această ultimă perioadă istorică din existenţa Facultăţii noastre, ne-am implicat şi noi, în mod activ, prin asumarea unor responsabilităţi în conducerea instituţiei de învăţământ. Astfel, în perioada 1992-1996, am îndeplinit funcția de Secretar științific al Facultății de Teologie, timp în care ne-am străduit, alături de Părintele Academician Mircea Păcurariu, pe atunci decan al Facultății, să ne aducem contribuția la creșterea nivelului științific al învățământului teologic, la pregătirea și promovarea unor noi dascăli.

Activitatea noastră ca Episcop al Caransebeșului (1996-2005) n-a însemnat o depărtare de Facultatea de Teologie, ci, dimpotrivă, purtând, din voia lui Dumnezeu, responsabilitatea slujirii arhierești, am constatat practic nevoia de absolvenți de teologie foarte bine pregătiți, importanța cultivării vocației sacerdotale și a pregătirii spirituale. Astfel, prezența noastră în Facultate, cursurile de Teologie Liturgică, de Teologie Pastorală, legătura spirituală cu ceilalți colegi dascăli au avut un rost binecuvântat, atât pentru Facultatea de Teologie, cât și pentru Episcopia Caransebeșului.

Grija față de învățământul teologic în general, față de Facultatea de Teologie din Sibiu, a reprezentat o dominantă a preocupărilor noastre în slujirea de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului (între 2008 şi 2012 îndeplinind și funcția de decan al Facultății). Urmaș al unor vrednici înaintași în scaunul vlădicesc de la Sibiu, Mitropoliții Sf. Andrei Șaguna, Nicolae Bălan, Nicolae Colan, Nicolae Mladin și Antonie Plămădeală, am căutat și noi, cu deplină atenție, să sprijinim necondiționat Facultatea de Teologie, să consolidăm nivelul superior al învățământului teologic andreian, să creăm toate condițiile necesare pentru dascăli și studenți. Astfel, am înfiinţat în cadrul Sectorului Cultural al Arhiepiscopiei, Editura „Andreiana”, pentru ca profesorii facultății să-și poată edita și tipări lucrările de specialitate cât mai accesibil. De asemenea, ne-am preocupat, cu maximă acrivie științifică, de cele două publicații ale Arhiepiscopiei Sibiului: Telegraful Român și Revista Teologică, ambele fiind cotate în momentul de față, la un înalt nivel academic, pentru ca studiile de teologie ale studenților, masteranzilor, doctoranzilor și profesorilor să constituie o contribuție semnificativă la cercetarea științifică teologică. În grija noastră permanentă a stat Biblioteca facultății, pe care am înzestrat-o cu lucrări valoroase de actualitate (colecţii, dicţionare, enciclopedii), dar şi cu peste 1200 de cărţi din biblioteca personală. De asemenea, am susţinut consistent procesul de modernizare al infrastructurii bibliotecii, prin modernizarea spațiilor și înzestrarea lor cu rafturi mobile, dar și prin promovarea procesului de catalogare electronică a volumelor existente.

Facultatea de Teologie din Sibiu, cu toți dascălii și studenții ei, va rămâne în permanență în atenția și grija noastră, deoarece este locul în care viața noastră s-a împletit necontenit cu neasemuite bucurii, realizări și împliniri duhovnicești. Astăzi, trăim o bucurie aleasă văzând în cadrul corpului profesoral în calitate de colegi, pe foștii noștri studenți.

De aceea, cu adâncă smerenie, la frumoasa aniversare a 230 de ani de existență a instituției teologice andreiene, aducem slavă și mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Mitropoliei noastre, asupra dascălilor și studenților Facultății noastre de Teologie.

† Laurenţiu,
Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului

Pagini citate