Despre autor
Autor :
Pr. Ioan Filimon

Descriere Autor :
Doctorand al Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia.

Email Autor :
ioanfilimonjr@yahoo.com

Adresa Autor :
-

Cuprins
Metadate
Numar :
3 / 2015
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Actualitatea Bisericeasca si Ecumenica

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

Din data de 12 iunie a.c., Rev. Dr. Odair Pedroso Mateus, profesor de teologie ecumenică la Institutul Ecumenic de la Bossey (Geneva) este noul director al Comisiei „Credință și Constituție” (Faith and Order) a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB). El a fost numit de către Comitetul Executiv al CMB, la reuniunea din Armenia (în perioada 8-12 iunie a.c.), la recomandarea secretarului general Olav Fykse Tveit, susținut fiind și de recomandarea clară și unanimă a membrilor Comisiei „Credință și Constituție”, precum și a conducerii CMB.
Comisia „Credință și Constituție” asigură un forum de dialog ecumenic pe probleme teologice, în special pe aspectele legate de eclesiologie, scopul său fiind acela de a lucra pentru realizarea unităţii creştine, dar şi de a face apel la Bisericile locale pentru realizarea acestui ţel. De asemenea, Comisia, care își are originea în marea conferinţă ecumenică de la Edinburgh din anul 1910, are în componenţa sa 120 de membri, bărbaţi şi femei, din 33 de țări: lideri ai Bisericii, preoţi, teologi şi laici, fiecare nominalizat de Biserica din care face parte. Calitatea de membru a Comisiei se extinde dincolo de cea a CMB, incluzând și reprezentanți ai Bisericii Romano-Catolice. Membrii Comisiei, se întâlnesc în grupe de lucru, care pot varia în mărime de la 10 la 100 de persoane, grupe de lucru care continuă procesul de dialog şi redactează texte sau documente de studiu, acestea neavând calitatea de hotărâri definitive. Cele mai multe dintre aceste texte, elaborate în cadrul unor întâlniri sau adunări ecumenice, unde a fost prezentă uneori şi Ortodoxia românească, sunt trimise Bisericilor locale pentru studiu şi observaţii. Biserica Ortodoxă Română este reprezentată, în această Comisie, de Pr. conf. dr. Daniel Buda, care este secretar executiv.
Odair Mateus, preot al Bisericii Presbiteriene Independente din Brazilia, este absolvent al Institutului Ecumenic din Bossey, avându-l ca profesor pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, el deține un doctorat în teologie la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității „Marc Bloch” din Strasbourg (Franța). De-a lungul timpului, a lucrat la Biroul de Teologie și Implicare Ecumenică al Alianței Mondiale a Bisericilor Reformate și a editat revista teologică trimestrială Reformed World. Din anul 2007, este atât profesor la Institutul Ecumenic din Bossey, cât și parte activă a secretariatului Comisiei „Credință și Constituție” de la Geneva.
În urma alegerilor, secretarul general al CMB a afirmat: „Mateus este un bun teolog, un gânditor creativ, un profesor și orator solid, care va conduce activitatea secretariatului Comisiei «Credință și Constituție» cu competență și angajament”.
Rev. Dr. Susan Durber, moderator al Comisiei „Credință și Constituție”, a lăudat alegerea lui Mateus prin această declarație: „Sunt inspirată de cunoștințele sale largi, de experiența la Comisia «Credință și Constituție», de ideile sale vizionare despre căile de urmat și de angajamentul său de viitor. Recunosc că va fi un director care va aduce un nou spirit de muncă, cu un nou stil. De asemenea, el este primul director al Comisiei «Credință și Constituție» din Global South”.
În anul 2014, Comitetul Central al CMB a numit, în urma unei expertize teologice o nouă conducere a Comisiei „Credință și Constituție”, care reflectă o gamă largă de contexte și domenii de activitate ecumenică. Aceasta se va întâlni în fiecare an până la următoarea adunare generală a CMB. Prima reuniune a noii Comisii „Credință și Constituție” după Adunarea Generală a CMB din anul 2013, sub conducerea lui Odair Pedroso Mateus, va avea loc chiar în țara noastră, în perioada 17-24 iunie a.c., la Mănăstirea Caraiman (Bușteni) din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Pagini citate