Despre autor
Autor :
Dr. Sebastian Moldovan

Descriere Autor :
conferenţiar la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna" din cadrul Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu

Email Autor :
smoldova@yahoo.com

Adresa Autor :
-

Cuprins
Metadate
Numar :
1 / 2015
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Recenzii si notite bibliografice

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

Editura Doxologia se alătură eforturilor pe care alte edituri româneşti de carte religioasă, precum Sofia, Bizantină şi Christiana, le întreprind pentru a pune la îndemâna îndrumătorilor de suflete, dar şi a celor îndrumaţi, o literatură de bună calitate privind cunoaşterea bolilor sufleteşti şi a mijloacelor de vindecare a acestora, de regulă traduceri din scrieri ale părinţilor duhovniceşti sau teologi contemporani, dar şi ale unor specialişti în psihologie, psihiatrie sau psihoterapie care, în acelaşi timp, sunt membri activi ai Bisericii noastre. Este şi cazul cărţii de faţă, autorul fiind un savant neurolog grec (profesor emerit al Universităţii Aristotel din Tesalonic), cu studii superioare şi de teologie, renumit atât în plan profesional internaţional, cât şi în spaţiul bisericesc elen, despre care, însă, surprinzător şi regretabil, editura nu oferă cititorilor niciun fel de informaţie. Scrisă, aşadar, de un specialist de primă mărime, lucrarea ne oferă o sinteză de cunoştinţe de psihologie şi, mai ales, psihiatrie, prezentate la un nivel de înţelegere accesibil unui absolvent de facultate, sinteză suficient de cuprinzătoare şi sistematică (problematica este expusă în perspectiva dezvoltării persoanei, de la copilărie la senectute, trecând prin adolescenţă şi maturitate, după axele taxonomice majore – psihoze, nevroze, tulburări de personalitate -, la care se adaugă câte un capitol pentru epilepsie şi suicid), suficient de minuţioasă (cu trimiteri istorice interesante, etimologii, statistici, date etiopatologice şi manifestări clinice, mici cazuri ilustrative), dar şi de clară şi cursivă, încât să constituie un mic curs introductiv. Autorul o recomandă preoţilor (în scurtul cuvânt înainte la ediţia românească, p. 5-6), cu toate că relevanţa pastorală a informaţiei prezentate este punctată sporadic (pp. 40-41, 144, 214-215, 222, 252-255). Nici capitolul final („Criza trăirii religioase şi consecinţele acesteia asupra echilibrului sufletesc”), care prezintă tulburările psihice ca rezultat al îndepărtării de Dumnezeu şi angajarea într-o paradoxală alienare proegotică, nu iese din sfera teoretică spre cea practică, specifică pastoraţiei ca atare. Cât de utilă ar fi fost, din acest punct de vedere, abordarea chestiunii unui diagnostic diferenţiat, care să îl ajute pe preot să discearnă în ce măsură anumite probleme sufleteşti ale enoriaşilor săi sunt doar de competenţa sa sau şi de cea a psihiatrului. Desigur, lectura acestei cărţi poate facilita un asemenea discernământ, însă lucarea ar fi fost mai corespunzătoare titlului ei dacă ar fi fost scrisă în mod ferm în această perspectivă. În legătură cu titlul constatăm, iarăşi cu surprindere, că Doxologia nu precizează datele editoriale ale lucrării originale, aşa cum cer uzanţele. Dacă ţinem cont de faptul că practic întreaga literatură de specialitate citată pe parcursul lucrării şi în bibliografie nu depăşeşte mijlocul anilor ’70 ai secolului trecut (iar multe date statistice se referă la perioada anilor 50-70), bănuim că originalul ar putea fi lucrarea Poimantike psuchologia, apărută la Editura Pournara în 1980 (remarcăm, de asemenea, aceeași imagine, pe ambele coperte), însă omiterea semnalată, ca şi lipsa descrierii CIP şi a deţinătorului dreptului de autor ridică semne de întrebare. Revenind la scopul unei asemenea apariţii, cel pastoral, o opţiune de îmbunătăţire ar fi traducerea – în condiţii editoriale elucidate – şi a unei alte lucrări a aceluiaşi autor, anume Psuchiatrike kai poimantike psuchiatrike, apărută în 1986

Pagini citate