revista_teologica_coperta Seria: Noua
Anul Aparitiei: 2012
Editura:
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Cuvant pastoral la praznuirea Sfantului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei
Autor: IPS Dr. LAURENTIU STREZA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Editorial
Autor: Conf.Dr. CIPRIAN-IOAN STREZA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Câteva probleme liturgice legate de slujba Botezului şi riturile adiacente, abordate din perspectivă istorică
Autor: Ieromonah dr. PETRU PRUTEANU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Despre Mirungere şi Botez în Moldova anului 1785 –“ stareţul Paisie Velicikovski în dialog epistolar cu eruditul ieromonah Dorotheos Vulismas
Autor: Arhid. prof. dr. IOAN I. ICĂ‚ jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paternitatea lui Dumnezeu şi darul filiaţiei adoptive baptismale - Πνευμα υ????????, spiritum adoptionis filiorum - (Romani 8, 15)
Autor: Pr. conf. dr. NICOLAE MOşOIU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Botezul ca „renaştere” şi „înnoire” în primele două secole creştine. Implicaţii pastoral- misionare
Autor: Pr. prof. dr. AUREL PAVEL
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ethosul baptismal al creştinismului sirian din secolul al III-lea după Didascalia apostolorum
Autor: Pr. conf. dr. DANIEL BENGA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A fi şi a trăi în Hristos: de la prezenţa tainică (µυστικῶς) la experierea harului baptismal prin lucrarea poruncilor (ἐνεργῶς) - o viziune filocalică
Autor: Conf. dr. CIPRIAN STREZA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

„Apa vieţii” (΄υδωρ ζων): semnificaţia utilizării apei în ritualul Botezului şi al Euharistiei
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Dialogul epistolar al stareţului Paisie Velicikovski cu eruditul ieromonah Dorotheos Vulismas
Autor: Arhid. prof. dr. Ioan I. ICĂ‚ jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Curs interortodox de formare ecumenică «Sfânta Taină a Botezului şi implicaţiile ei eclesiologice privite din perspectivă ecumenică» Sibiu, 16-20 octombrie 2011
Autor: Pr. lect. dr. DANIEL BUDA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cu privire la criteriologia evaluării cercetării în domeniul Teologiei Ortodoxe
Autor: Conf. dr. SEBASTIAN MOLDOVAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Die Kanonisierung des Metropoliten Andrei şaguna
Autor: Conf. dr. PAUL BRUSANOWSKI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teze de doctorat susţinute la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei şaguna” din Sibiu, 1992-2010
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Speaking the Truth in Love. Theological and spiritual exhortations of Ecumenical Patriarch Bartholomew, John Chryssavgis, Editor; Foreword by Dr. Rowan Williams, Archbishop of Canterbury
Autor: Diac. dr. şTEFAN L. TOMA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, ed. Lucas Francisco Mateo-Seco, Giulio Maspero, trad. Seth Cherney, Supplements to Vigiliae Christinae, vol. 99, Brill, Leiden, Boston, 2010, 811 pp
Autor: Pr. drd. RADU GÂRBACEA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Christopher C.H. Cook, The Philokalia and the Inner Life, Cambridge, James Clarke and Co, 2011, XX+381 p.
Autor: Conf. dr. SEBASTIAN MOLDOVAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Assaad E. Kattan, Fadi A. Georgi (eds.), Thinking Modernity, Towards Reconfiguration of the Relationship between Orthodox Theology and Modern Culture, (Balamand Theological Conferences 1), Daccache Printing House, Amchit, 2010, 230 p., ISBN: 978-9953-452-31-9
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Joseph Ratzinger, Gesammelte Schriften Band I: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. Die Dissertation und weitere Studien zu Augustinus und zur Theologie der Kirchenväter, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 2011, 792p., ISBN: 978-3-451-34053-6
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paul Evdokimov, Viaţa spirituală în cetate, trad. Măriuca şi Adrian Alexandrescu, Ed. Nemira, Bucureşti, 2010, 240 p., ISBN 978-606-8134-66-6
Autor: Pr. asist. univ. dr. NICOLAE RĂ‚ZVAN STAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Olivier Clément, Repere spirituale pentru omul de azi, trad. Geanina Tivdă, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, 124p., ISBN: 978-606-8141-48-0
Autor: Pr. asist. univ. dr. NICOLAE RĂ‚ZVAN STAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Adolf Martin Ritter, Studii de istorie bisericească şi patrologie, traducere din limba germană şi note explicative de Daniel Buda, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011, 291 p., ISBN: 978-606-8106-41-0
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Un studiu al Noului Testament. Vol. I. Evangheliile de la Matei şi Marcu, Editura „Eftimie Murgu”, Reşiţa, 2010, 420 p., ISBN:9789731906683
Autor: Pr. prof. univ. dr. SORIN COSMA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Gina Luminiţa Scarlat, Comentarii la simbolurile de credinţă, Editura Andreiana, Sibiu, 2010, 332 p., ISBN: 978-606-8106-31-1
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Adrian Lemeni, Adevăr şi comuniune, Editura „Basilica”, Bucureşti, 2011, 206 p., ISBN 978-606-8141-47-3
Autor: Drd. STELIAN GOMBOş
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Stelian Gomboş, Dumnezeiasca Euharistie, călăuză către Împărăţia cea Veşnică, Editura „Agnos”, Sibiu, 2010, 375 p., ISBN 978-973-1801-67-4
Autor: Pr. Dr. ION ALEXANDRU MIZGAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ștefan Lucian Toma, Învăţătura despre mântuire la Sf. Atanasie cel Mare şi Anselm de Canterbury, Prefaţă Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011, 260 p., ISBN: 978-606-8106-40-3
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Iovan Ianici, Să fim oameni! Viaţa şi cuvântul patriarhului Pavel al Serbiei, trad. din limba sârbă de Ionuţ şi Sladjana Gurgu, Ed. Predania, Bucureşti, 2011, 244 p., ISBN 978-606-8195-12-4
Autor: drd. IOAN-PAUL CRÎNGAşU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Edinburgh 2010. Mission Today and Tomorrow, ed. Kirsteen Kim & Andrew Anderson, Edinburgh 2011, 450 p, ISBN 978-1-870345-91-0
Autor: Pr. lect. dr. DANIEL BUDA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Christian Movements in Southeast Asia: A Theological Exploration, ed. de Michael Nai-Chiu Poon, Singapore, 2010, Christianity in Southeast Asia Series (CSCA), 144 p., ISBN 9789814305150
Autor: Pr. lect. dr. DANIEL BUDA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Elmar Salmann, Romanul ca model pentru teologie, traducere din limba italiană de Claudiu Tuţu, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2010, 110 p., ISBN: 978-973-141-241-2
Autor: Dr. CIPRIAN-IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sorin-Dan Damian, Martiriul sfinţilor apostoli Petru şi Pavel, Ed. Herald, Bucureşti, 2010, 155 p., ISBN 978-973-111-161-2
Autor: Drd. ELISABETA MILEA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Aurel Lupu, Sorin-Dan Damian, Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica Ortodoxă, Ed. Herald, Bucureşti, 2009, 140 p., ISBN 978-973-111-120-9
Autor: Drd. ELISABETA MILEA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Marius Telea, Patiarhul Filotei Kokkinos –“ exponent al isihasmului politic, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 367 p., ISBN 978-606-509-085-9
Autor: drd. ION DĂ‚IAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Filotei Sinaitul, Trezia minţii şi cerul inimii. Integrala scrierilor, studiu introductiv şi text stabilit de monahul Raffaele Ogliari, trad. şi argument de diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2009, 189 p., ISBN 978-973-7859-51-8
Autor: Drd. SILVIU CIUTĂ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jaroslav Pelikan, Credo. Ghid istoric şi teologic al crezurilor şi mărturisirilor de credinţa în tradiţia creştină, trad. Mihai Silviu Ciurila, Polirom, Iasi, 2010, 501p., ISBN 978-973-681-928-5
Autor: drd. ION DĂ‚IAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Michel Kaplan, Bizanţ, trad. Ion Doru Barna, Editura Nemira, 2010, 372 p., ISBN 978-606-579-120-6
Autor: Pr. drd. SORIN DORU VASIU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Bogdan Tătaru-Cazaban, Sfântul Martir Iustin Filosoful: o introducere, Editura Deisis/Stavropoleos, 2010, 154 p., ISBN: 978-973-7859-61-7
Autor: Pr. drd. CRIşAN CĂ‚TĂ‚LIN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Glenn Peers, Trupuri imateriale. Reprezentări bizantine ale îngerilor, trad. din engleză de Maria Yvonne Băncilă, Ed. Nemira, Bucureşti, 2011, 312 p., ISBN 978-606-579-220-3
Autor: doctorand al Facultăţii de Teologie Andrei şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Nicolae Velimirovici, Prin fereastra temniţei, trad. Ionuţ şi Sladjna Gurgu, Ed. Predania Bucureşti 2009, 254p., ISBN 978-973-87621-3-8
Autor: Pr. drd. MIHAI ROşU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ilarion Alfeyev, Sfântul Simeon Noul Teolog şi tradiţia ortodoxă, trad. de Ioana Stoicescu şi Maria-Magdalena Rusen, ed. îngrijită de Pr. Eugen Drăgoi, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, 383 p., ISBN 978-973-136-179-6
Autor: Drd. SILVIU CIUTĂ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Nicolae Cabasila, Cuvântări teologice: la Iezechiel –“ Hristos –“ Fecioara Maria, Scrieri I, studiu introductiv şi traducere diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2010, 236 p., ISBN: 978-973-7859-66-2
Autor: Pr. drd. CRIşAN CĂ‚TĂ‚LIN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Serge Ruzer, Aryeh Kofsky, Syriac Idiosyncrasies: theology and hermeneutics in early Syriac literature în colecţia „Jerusalem Studies in Religion and Culture”, vol. 11, Ed. Brill, Leiden, Boston, 2010, 188 p., ISBN 978-90-04-18498-5, ISSN 1570-078X.
Autor: Drd. MĂ‚DĂ‚LIN ENCIU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonah Serghie Rabko, Este posibilă mântuirea în secolul al XXI-lea?, trad. din limba rusă de Mariana Caşa, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2010, 352 p., ISBN 978-973-136-201-4
Autor: drd. IOAN-PAUL CRÎNGAşU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Hrisostom Stamoulis, Frumuseţea sfinţeniei-Prolegomene la o estetică filocalică a Ortodoxiei, trad. drd. Nicuşor Deciu, Editura Basilica, Bucureşti, 2011, 340 p., ISBN 978-606-8141-39-8.
Autor: Pr. drd. LAURENŢIU URIAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandrit Serafim Alexiev, Tâlcuire la Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, trad. din limba bulgară Gheorghiţă Ciocoi, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, 345 p., ISBN: 978-973-136-213-7.
Autor: Pr. drd. BOGDAN CONSTANTIN BUNESCU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Nikolai Uspensky, Slujba de seară în Biserica Ortodoxă, traducere de Cezar Login, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2008, 290 p. , ISBN 978- 973- 1799- 09- 4
Autor: Drd. IACOB CONSTANTIN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Juan Mateos, Utrenia bizantină, traducere de Cezar Login, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2009, 77p., ISBN 978- 973- 1714- 61- 5
Autor: Drd. IACOB CONSTANTIN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. prof. dr. Ioan C. Teşu, Frumuseţea şi sublimitatea preoţiei creştine, Editura Doxologia, Iaşi, 2010, 214 pagini, ISBN 978-606-8117-03-4
Autor: Pr. drd. IULIAN VASILE
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Monahul Moise Aghioritul, Comuniunea pustiei şi singurătatea oraşelor, trad. din limba greacă de pr. Victor Manolache, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2011, 160 p., ISBN 978-973-136-226-7
Autor: drd. IOAN-PAUL CRÎNGAşU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Vasile Gavrilă, Nunta –“ comuniune întru desăvârşire, Editura Fundaţiei „Tradiţia Românească”: Editura Sfântul Ioan Casian şi Editura Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, Bucureşti, 2011, 105 p., ISBN 978-973-87029-5-0 şi ISBN 978-973-86035-6-1
Autor: Drd. SILVIU CIUTĂ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Asist. Drd. Silviu Tudose, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Pr. Lect. Dr. Marian Mihai, Sfântul Botez şi Sfânta Cununie azi. Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2011, 106 p., ISBN 978-973-88706-9-7
Autor: Drd. ELISABETA MILEA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic