revista_teologica_coperta Seria: Noua
Anul Aparitiei: 2012
Editura:
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Formula διεσώθησαν δι᾽ὕδατος în 1 Pt 3, 20 şi raportul său cu tradiţia iudaică.
Autor: Ilie Chişcari
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Dimensiunea ascetică a vieţii duhovniceşti în gândirea Sf. Vasile cel Mare
Autor: Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Istoria ca identitate: o contribuţie la conştiinţa ortodoxă a istoricităţii
Autor: Dr. Darko Djogo
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici
Autor: ALEXANDRINA SCRIBA (CUŢUI)
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Procesul de consultare dintre Facultăţile de Teologie Europene (procesul Graz)
Autor: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
„Funcţia şi limitele raţiunii în Teologia Dogmatică” A treia Conferinţă a Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi (IAODT), Tesalonic, 23-26 iunie 2011
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Simpozionul ştiinţific – „Părinţii Profesori Teodor Bodogae şi Milan Şesan, promotori ai învăţământului teologic sibian”
Autor: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Taina Sfântului Botez în viaţa actuală a Bisericii
Autor: Conf. Univ. Dr. Ciprian Ioan Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Natura şi misiunea Bisericii. Un stadiu pe calea spre o declaraţie comună
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Rolul diaconiţelor şi problema hirotoniei femeii
Autor: CIPRIAN IULIAN TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jacok Engberg, Uffe Holmsgaard, Anders Klostergaard Petersen (editori), Contextualising Early Christian Martyrdom, seria Early Christianity in the Context of Antiquity, vol. 8, Ed. Peter Lang, Frankfurt a. M. etc., 2011, 275 p., ISBN 978-3-631-59513-8
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Norman Russell, Fellow Workers with God: Orthodox Thinking on Theosis, St. Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York, 2009, 189 p., ISBN 978-0-88141-339-7
Autor: Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Thomas R. Karmann, Meletius von Antiochien. Studien zur Geschichte des trinitätstheologischen Streits in den Jahren 360-364 n. Chr., Regensburger Studien zur Theologie 68, Peter Lang, Frankfurt am Main etc., 2009, IX+ 541 p., ISBN 978-3-631-56284-0
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Protopresbyter Prof. Univ. Dr. Ioannis Romanides, Teologia Patristică, trad. Pr. Dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Metafraze, Bucureşti, 2011, 294 p., ISBN 978-606-92844-0-7
Autor: Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, À LA RENCONTRE DU MYSTÈRE. Comprendre le christianisme orthodoxe aujourd’hui, Les Éditions du Cerf, Paris, 2011, ISBN: 978-2-204-09515-0
Autor: Diac. Dr. ştefan L. Toma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Patriarch Kirill of Moscow, Freedom and Responsability: A Search for Harmony – Human Rights and Personal Dignity, Darton, Longman and Todd, London, 2011, 136 p., ISBN 978-0-232-52870-1
Autor: Pr. Prof. Aurel Pavel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Archbishop Anastasios (Yannoulatos), Mission in Christ’s Way. An Orthodox Understanding of Mission, Holy Cross Orthodox Press, Brookline, Massachusetts/ World Council of Churches Publications, Geneva, 2010, 316 p., ISBN-13 978-1-935317-07-4 şi ISBN-10 1-935317-07-5
Autor: Pr. Prof. Aurel Pavel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Vigen Guroian, Grădina ca parabolă teologică: meditaţii despre grădinărit, cu un epilog filocalic despre Grădina sufletului contemplativ, traducere şi postfaţă: diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2011, 191p., ISBN 978-973-7859-73-0
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Lector Dr. Radu Petre Mureşan, Alternative spirituale în România. Secolul XXI. Perspectivă ortodoxă, prefaţă Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Achimescu, Editura Agnos, Sibiu, 2011, 284 p., ISBN 978-973-1801-79-7
Autor: Pr. Prof. Aurel Pavel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Vladimir Jankélévitch, Curs de filosofie morală, traducere de Adrian Şerban, Ed. Polirom, Iaşi, 2011, 236 p., ISBN 978-973-46-0734-1
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Enzo Bianchi, Ascultând Cuvântul – pentru lectura duhovnicească a Scripturii în Biserică, traducere Maria-Cornelia Ică Jr, Deisis, Sibiu, 2011, 161 p., ISBN 978-973-7959-70-9
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mesrob K. Krikorian, Christology of the Oriental Orthodox Church. Christology in the Tradition of the Armenian Orthodox Church, Ed. Peter Lang, Frankfurt a.M. etc., 2010, 309 p., ISBN 978-3-631-58121-6
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Ecleziologia ortodoxă în teologia românească contemporană. Aspecte, implicaţii, tendinţe, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, 248 p., ISBN 978-973-752-521-5
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, Contribuţia lui Ilarion V. Felea la dezvoltarea Teologiei Dogmatice Ortodoxe, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, 280 p., ISBN 978-973-752-520-8
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Vasile Vlad, Asumarea (post)modernităţii. Perspectivă teologică asupra istoriei, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2010, 313 p., ISBN 978-973-752-531-4
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Dominique Beaufils, Credinţa ta te-a mântuit. O viziune ortodoxă asupra bolii şi a morţii, trad. din franceză de Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu şi Asist. Dr. Claudia Dinu, Ed. Trinitas, Iaşi, 2009, 255 p., ISBN 978-973-155-125-8
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldova
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandritul Sofronie, Din viaţă şi din Duh, trad. din limba franceză de ierom. Rafail (Noica), prefaţă de Maxime Egger, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, 59 p., ISBN 978-606-509-166-5
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic