revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2012
Editura:
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Hristos, Lumina cunoştinţei!
Autor: IPS Dr. Laurentiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Naşterea Domnului
Autor: IPS Ioan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Editorial
Autor: Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Participarea ortodoxă la mişcarea ecumenică şi rolul educaţiei teologice: câteva chestiuni sub forma unor gânduri introductive
Autor: Georges Lemopoulos
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Educaţia teologică în tradiţia ortodoxă orientală şi în mişcarea ecumenică
Autor: Kondothra M. George
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mişcarea ecumenică şi gândirea teologică în viaţa Bisericilor Ortodoxe
Autor: Ghenadios de Sassima
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Viitorul angajamentului ortodox ecumenic: tradiţionalist, în curentul principal sau profetic?
Autor: John A. Jillions
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Rev. Ioan Tulcan Ph.D., Cristinel Ioja Ph.D., Michael Stavrou Ph.D., Peter Bouteneff Ph.D. (coordinators), Tradition and Dogma: What kind of Dogmatic Theology do we propose for nowadays? Orthodox Dogmatic Theology Symposium 2nd International Edition, Arad 11th to 13th of June 2009, Center for Theological/ Hystorical and Pastoral-Missionary Prognosis Studies from the Theology Faculty of Arad, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009, 375 p.
Autor: Pr. Conf. Nicolae Moşoiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Întoarcerea fiicei nerisipitoare
Autor: Florin Crâşmăreanu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Responsabilitatea liturgică şi sacramentală a episcopului
Autor: Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
BUCUREŞTI. 550 de ani de la prima atestare documentară (1459-2009), ArCuB – CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, Ediţie coordonată şi îngrijită de Radu Oltean, 290 p. (ISBN 978-973-0-07036-1).
Autor: Ioan Abrudan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sf. Vasile cel Mare, Omilii despre rai, isbn 9786068117157, Doxologia, 2010, 99p
Autor: Dragoş Dâscă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sf. Asterie al Amasiei, Omilii şi predici, isbn 9789736161223, EIBMBOR, 2008, 229 p
Autor: Dragoş Dâscă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Alexander Schmemann, Maica Domnului, traducere Cezar Login, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2010, 117p. (ISBN: 978-973-1799-21-6)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Credinţa şi mărturisirea ei, isbn 978-606-8117-80-5 Doxologia, Iaşi, 2011, 538p.
Autor: Dragoş Dâscă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jean-Claude Larchet, Sfântul Maxim Mărturisitorul, mediator între Răsărit şi Apus, ISBN 9786068117676, Doxologia, Iaşi, 2010, 239 p.
Autor: Dragoş Dâscă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ioannis Romanides, Dogmatica patristică ortodoxă: o expunere concisă, traducere Dragoş Dâscă, Editura Ecclesiast, Sibiu, 2010, 152p. (ISBN: 978-606-92397-6-6)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

David Bradshaw, Metafizica energiilor divine şi Schisma Bisericii, traducere Dragoş Dâscă şi Vasile Bârzu, Editura Ecclesiast, Sibiu, 2010, 303p. (ISBN: 978-606-92397-5-9)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cristian Badiliţă, Trei romane mistice ale Antichităţii, ISBN 9789736696077, Curtea Veche, Bucuresti, 2008, 197 p.
Autor: Dragoş Dâscă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Joachim Molthagen, Christen in der nichtchristlichen Welt des Römischen Reiches der Kaiserzeit (1.-3. Jahrhundert n.Chr.). Ausgewählte Beiträge aus Wissenschaft und freikirchlicher Praxis, editat de Helmut Halfmann şi Christoph Schäfer, Pharos. Studien zur griechisch-römischen Antike 19, St. Katharinen: Scripta Mercaturae, Verlag, 2005, 213 p., cu fotografii.
Autor: Rev. Prof. Dr. Andreas Heiser, Ewersbach, Germania
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Aram I, St. Nersēs the Gracious and Church Unity. Armeno-Greek Church Relations (1165-1173), Antelias – Lebanon, 2010, 256 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A Cloud Witnesses. Opportunities for Ecumenical Commemoration, Proceedings of the International Ecumenical Symposium, Monastery of Bose, 29 October – 2 November 2008, edited by Tamara Grdzelidze and Guido Dotti, Faith and Order Paper No. 209, WCC Publications, Geneva, 2009, 317 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Unità Dei Cristiani: Dovere e Speranza. Per il 50° Anniversario dell`Istituzione del Pontificio Consiglio per la promozione dell`Unità dei Cristiani (1960-2010) / Christian Unity: Duty and Hope. For the 50th Anniversary of the Foundation of the Pontifical Council for Promoting Christian Unity (1960-2010), Libreria Editrice Vaticana, 2010, 141 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Genevaî
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Tiberiu Weisz, The Covenant and the Mandate of Heaven. An In-Depth Comparative Cultural Study of Judaism and China [Legământul şi Mandatul cerului. O analiză comparativă de profunzimi a iudaismului şi a Chinei], Ed. iUniverse, New York, 2008, 243 p., ISBN 978-0-595-44450-2.
Autor: Lect. Univ. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Wiebke Koenig, Karl-Fritz Daiber (ed.), Religion und Politik in der Volksrepublik China [Religie şi politică în Republica Populară Chineză], Seria: Religion in der Gesellschaft [Religia în societate], vol. XXIII, Ed. Ergon, Würzburg, 2008, 458 p., ISBN 978-3-89913-602-9.
Autor: Lect. Univ. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Petre Semen, Sensul vieţii şi al suferinţei. Comentariu la Ecclesiast şi Iov, Doxologia, Iaşi, 2010, ISBN 978-606-8117-11-9, 167 p.
Autor: Pr. Constantin Oancea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Floyd Frantz, Cum tratăm alcoolismul: manual pentru uzul preoţilor şi medicilor, trad. Nicoleta Amariei, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, 161p., ISBN 978-973-7834-98-0
Autor: Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ortodoxia şi problema banilor, trad. din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti; Ed. Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2010, 256 p., ISBN 978-973-136-191-8; ISBN 978-606-529-088-4
Autor: Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Rodica Ţugui, Daniela Ţigmeanu, Asistenţa socială în Biserică. Evaluări şi cercetări în cadrul programelor sociale ale Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, 288 p., ISBN 978-606-8117-81-2
Autor: Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Martin Tamcke, Im Geist des Ostens leben. Orthodoxe Spiritualität und ihre Aufnahme im Westen, Frankfurt şi Leipzig, 2008, 206 p., ISBN 978-3-458-71014-1
Autor: Brat Zaharia-Ciprian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

G.G. Blum, Byzantinische Mystik. Ihre Praxis und Theologie vom 7. Jahrhundert bis zum Beginn der Turkokratie, ihre Fortdauer in der Neuzeit, Lit Verlag, 2009, 510 p., ISBN 978-3825815257
Autor: Brat Zaharia-Ciprian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic