Despre autor
Autor :
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Descriere Autor :


Email Autor :


Adresa Autor :


Cuprins
Metadate
Numar :
3 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Recenzii si notite bibliografice

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

În traducerea din limba greacă a distinsului Diac.Dr. Habil. Ștefan L. Toma a apărut lucrarea Patriarhului Bartolomeu „Întâlnire cu Taina. O prezentare contemporană a Ortodoxiei” (Ed. Andreiana, Sibiu, 2016, 335 p.). După edițiile lucrării în limba engleză (New York, 2008), greacă (Atena, 2011) și franceză (Paris, 2011) ediția în limba română, în anul 2016, are menirea, după cum consemnează traducătorul în Cuvântul său (p. 7), în perspectiva Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de a comunica pleromei unei biserici locale, cum e cea din România, particularități ale profilului de teolog și păstor al Patriarhului Ecumenic Bartolomeu. Patru sunt perspectivele prin care abordează autorul lucrării slujirea ca întâlnire cu Taina. Ele sunt subliniate de traducător, remarcabil cunoscător și tâlcuitor al teologiei Patriarhului Bartolomeu. El identifică astfel cele patru coloane de construcție textuală și mărturisitoare: „promovarea autentică a Tradiției Bisericii Ortodoxe, deopotrivă, prin discurs și prin trăire/faptă; eforturile și prioritatea întăririi comuniunii panortodoxe între Bisericile Ortodoxe Autocefale; susținerea temeinică a tuturor dialogurilor intercreștine și interreligioase existente ca și demersurile de trezire a conștiinței umanității cu privire la degradarea mediului înconjurător” (p. 8). Pentru identificarea acestor elemente organice ale ethosului misionar-pastoral și mărturisitor ale Patriarhului Ecumenic, lectura cărții devine obligatorie. Dintâi Cuvântul înainte al Mitropolitului Kallistos Ware care oferă și cuvintele cheie ale decriptării unei teologii ancorate în realism și cordialitate umană și pastorală. Apar astfel pagini care exprimă echivocul pozitiv al mărturiei Patriarhului Ecumenic (nici teorie, nici filozofie, ci trăire), care tâlcuiesc conținuturile unor concepte ca Taină, libertate, relaționare, integralitate. Toate sunt privite prin identificarea unor temelii profunde și culminează în propoziția optimismului pastoral legat de Hristos: „Nu disper niciodată!”. (p.13-33). O notă biografică, propusă de Arhid. Dr. John Chryssavgis, întregește oficiile de găzduire a cititorului în nartexul de suflet al unei cărți (p. 34-56). Urmează abordările Patriarhului Ecumenic Bartolomeu asupra unor aspecte de istoria Patriarhiei Ecumenice, Perspective istorice. Ortodoxia și Patriarhia Ecumenică (p. 57-80), analizând profilul, istoria Bisericii Ortodoxe, teologia pe parcursul veacurilor, istoria Patriarhiei Ecumenice și rolul ei. Concluzia capitolului: Ortodoxia, comoara cea ascunsă (p. 73-80) aduce plusul de emoție sub auspiciile căreia lectura cărții depășește simplul efort informal. Urmează, pe rând, dezvoltarea unui catehism de conținuturi teologice restaurate: Cântare și spațiu. Artă, arhitectură și Liturghie (p. 81-100); Darul Teologiei. Principii fundamentale și perspective (p. 101-123); Vocația iubirii. Monahismul ca alegere și chemare (p. 125-144); Spiritualitate și Taine. Rugăciune și viață duhovnicească (p. 145-1610, Minunea creației. Creștinism și ecologie (p. 163-195) și Credință și libertate. Conștiință și drepturile omului (p. 197-224). Acestor capitole se adaugă un ultim mare capitol: Transfigurând lumea (p. 225-330) care constituie, el însuși, un tratat de teologie socială, după cum ne arată și subcapitolele propuse prin el: Dreptate socială: Sărăcie și globalizare; Religie și societate: Fundamentalism și rasism; Război și pace: Conflict și dialog, epilogul făcând referire la Nădejdea cea din interiorul nostru – redefinind fundamentele nădejdii pe rugăciune și cultura liturgică a Învierii.

Desigur că întreaga lucrare va căpăta cu fiecare lector noi dimensiuni de evaluare. Pentru pedagogul creștin, ca și pentru retorul pregătit să activeze cultura amvonului, volumul Patriarhului Bartolomeu este o foarte bună recuperare a teologiei moderne ortodoxe, o reasamblare a vocației mărturisitoare a Ierarhului în ethosul unei lumi opuse, în mare parte, Evangheliei. Descopăr în ea construcția lucidă și riguroasă a Părintelui Ion Bria, căldura patristică a teologiei Părintelui Dumitru Stăniloae și efuziunea misionară a generații întregi de preoți și ierarhi ortodocși care refuză să reducă teologia la simplă ideologie culturală.

Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Pagini citate