Despre autor
Autor :
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Descriere Autor :
Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Email Autor :


Adresa Autor :
Sibiu

Cuprins
Metadate
Numar :
2 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Actualitatea Bisericeasca si Ecumenica

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu
la ceas aniversar

Toate universităţile de tradiţie multiseculară din lume au în componenţa lor o Facultate de Teologie. De fapt, învăţământul teologic a constituit dintotdeauna un element fondator al acestor universităţi. Chiar dacă în spaţiul românesc, mai ales în cel transilvan, unde credinţa ortodoxă era doar tolerată, şi nu încadrată între religiile recepte, începuturile învăţământului teologic ortodox românesc pot fi aşezate abia la sfârşitul secolului al XVIII-lea, stăruinţa şi dăruirea ierarhilor şi a dascălilor români au făcut ca lucrul început să dăinuie. Ceea ce se iniţia în anul 1786 la Sibiu, sub oblăduirea episcopului Ghedeon Nichitici şi a profesorului braşovean Dimitrie Eustatievici, drept cursuri elementare de pregătire a viitorilor preoţi, s-a dezvoltat ca învăţământ teologic ortodox, de nivel seminarial, şi apoi academic-universitar, cu o existenţă neîntreruptă de 230 de ani, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu fiind, astăzi, cea mai veche instituţie de învăţământ teologic ortodox din ţară.

Istoria de multe ori zbuciumată a învăţământului teologic sibian este expus, cu competenţa şi acrivia deja consacrate ale Părintelui Acad. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, într-o lucrare voluminoasă apărută în contextul acestei aniversări la Editura Andreiana a Mitropoliei Ardealului din Sibiu. Albumul aniversar VOCAŢIE ŞI DĂINUIRE. Învăţământ teologic ortodox la Sibiu, 230 de ani de istorie „în chipuri şi icoane”, al cărui proiect l-am conceput împreună cu Dl Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, doreşte să ilustreze vizual, prin documente, imagini şi chipuri, istoria devenirii cursurilor de pregătire preoţească în învăţământ teologic de performanţă academică la Sibiu.

În timp ce începuturile acestei activităţi didactice şi de formare duhovnicească sunt relevate de puţine imagini, pe parcursul înaintării în istoria acestei instituţii teologice sibiene, ele devin tot mai abundente. Selectarea lor s-a făcut în funcţie de scopul propus, prezentarea în imagini a învăţământului teologic ortodox de la Sibiu la aniversarea a 230 de ani de existenţă neîntreruptă, şi din dorinţa de a aduce un omagiu şi prinos de recunoştinţă tuturor ierarhilor Ardealului şi profesorilor sibieni care au slujit în acest sanctuar al teologiei ortodoxe româneşti. Cei ce ne vor urma vor fi în măsură să aprecieze şi să ilustreze, cu ocazia altor momente aniversare, strădania generaţiei actuale de dascăli de a continua această tradiţie şi de a menţine învăţământul teologic sibian pe aceleaşi trepte de performanţă academică şi trăire duhovnicească.

Realizarea acestui album nu ar fi fost posibilă fără implicarea activă şi consecventă a mai multor colaboratori destoinici. În primul rând, se cuvin mulţumiri respectuoase Înaltpreasfinţiei Sale Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, pentru binecuvântarea acordată în vederea publicării acestui album în condiţii grafice deosebite, la Editura Andreiana, sub directa coordonare a Dlui Lect. Dr. Emanuel Tăvală, consilier cultural al Arhiepiscopiei Sibiului. De asemenea, mulţumirea noastră se adresează Consiliului Judeţean Sibiu, personal Dlui Preşedinte Ioan Cindrea, care a sprijinit financiar publicarea albumului. Mulţumiri aducem şi Părintelui Arhid. Prof. Dr. Ioan Ică jr şi Dlui Prof. Dr. Paul Lucian Brusanowski, pentru elaborarea studiilor introductive inserate la începutul acestei lucrări.
Sperăm ca acest album să trezească în sufletul celor care îl vor răsfoi, cu interes, admiraţie şi preţuire faţă de toţi cei care şi-au înscris numele în galeria ierarhilor, profesorilor şi susţinătorilor de cuget şi simţire românească ai învăţământului teologic ortodox de la Sibiu, căruia îi urăm, la acest popas aniversar, mulţi şi binecuvântaţi ani!

Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Decan al Facultăţii de Teologie Ortodoxă,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Pagini citate