Despre autor
Autor :
Pr. Dr. Daniel Buda

Descriere Autor :
Conferenţiar la Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu şi director de program în cadrul departamentului Biserică şi Relaţii Ecumenice al Consiliului Mondial al Bisericilor (Geneva)

Email Autor :
daniel77bde@yahoo.de

Adresa Autor :
-

Cuprins
Metadate
Numar :
1 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Actualitatea Bisericeasca si Ecumenica

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

În numele lui Dumnezeu Cel Preamilostiv și Preacompătimitor,
ÎNTRUCÂT condițiile din diferitele părți ale lumii musulmane s-au deteriorat în mod periculos datorită folosirii violenței și luptei armate ca un instrument pentru reglementarea conflictelor și impunerea propriului punct de vedere;
ÎNTRUCÂT această situație a slăbit, de asemenea, autoritatea guvernelor legitime și a permis unor grupuri criminale să emită edicte atribuite Islamului, dar care de fapt distorsonează în mod alarmant scopurile și principiile lui fundamentale în moduri care au dăunat populației în întregul ei;
ÎNTRUCÂT acest an marchează aniversarea a 1400 de ani a „Chartei de la Medina”, un contract constituțional între profetul Mahomed, pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste el, și oamenii din Medina, care a garantat libertatea religioasă, indiferent de credință;
ÎNTRUCÂT sute de intelectuali și învățați musulmani din peste 120 de țări, alături de reprezentanți ai organizațiilor internaționale islamice, precum și lideri din diverse grupuri religioase și naționalități, s-au adunat în Marrakesh la această dată spre a afirma principiile „Chartei Medinei” în această mare conferință;
ÎNTRUCÂT această conferință s-a ținut sub auspiciile Maiestății Sale, Regele Mahomed al VI-lea al Marocului, și a fost organizată de Ministerul Dotării și al Afacerilor Islamice al Regatului Marocului și de Forumul pentru Promovarea Păcii în Societățile Musulmane cu sediul în Emiratele Arabe Unite;
ȘI LUÂND ACT de gravitatea acestei situații care-i afectează pe musulmani precum și pe oamenii de alte credințe din întreaga lume, după minuțioase deliberări și discuții, învățații și intelectualii musulmani adunați
DECLARĂ PRIN PREZENTA angajamentul nostru ferm față de principiile articulate în Charta Medinei, ale cărei prevederi cuprind unele dintre principiile cetățeniei contractuale constituționale, precum libertatea de mișcare, dreptul la proprietate, solidaritate și apărare mutuală, precum și principiile de dreptate și egalitate înaintea legii; și că,
Obiectivele „Chartei Medinei” oferă un cadru potrivit pentru constituțiile naționale din țări cu majoritate musulmană, iar „Charta Națiunilor Unite” și documentele legate de acesta, precum „Declarația Universală a Drepturilor Omului” sunt în armonie cu Charta Medinei, incluzând considerații cu privire la ordinea publică.
LUÂND NOTĂ de faptul că reflecția adâncă asupra diferitelor crize care afectează umanitatea subliniază nevoia inevitabilă și urgentă pentru cooperarea dintre toate grupurile religioase, noi
AFIRMĂM PRIN PREZENTA că o astfel de cooperare trebuie să se bazeze pe un „cuvânt comun”, reclamând faptul că o astfel de cooperare trebuie să meargă dincolo de toleranța reciprocă și de respect pentru oferirea de protecție deplină pentru drepturile și libertățile tuturor grupurilor religioase într-un mod civilizat care evită coerciția, prejudecata și aroganța.
PE BAZA TUTUROR CELOR SPUSE MAI SUS, prin prezenta noi:
Facem apel la intelectualii și învățații musulmani din întreaga lume să dezvolte o jurisprudență a conceptului de „cetățenie”, care este inclusivă pentru diversele grupuri. O astfel de jurisprudență ar trebui să fie înrădăcinată în tradiția și principiile islamice și conștientă de schimbările globale.
Îndemnăm instituțiile și autoritățile musulmane să inițeze o analiză curajoasă a curriculum-urilor educaționale care abordează în mod onest și efectiv orice material care instigă la agresiune și extremism, care conduc la război și haos și din care rezultă distrugerea societăților noastre comune;
Facem apel la politicieni și la factorii de decizie să facă pașii politici și legali necesari pentru stabilirea unei relații contractuale constituționale între cetățenii ei și să susțină toate formulările și inițiativele care sunt menite să fructifice relațiile și înțelegerea dintre diferitele grupuri religioase din lumea musulmană;
Facem apel la membrii educați, artistici și creativi ai societăților noastre, precum și la organizațiile societății civile, să fondeze o mișcare largă pentru tratarea justă a minorităților religioase din țările musulmane și să stimuleze conștientizarea cu privire la drepturile lor și să colaboreze pentru a asigura succesul eforturilor lor.
Facem apel la diferitele grupuri religioase unite de aceeași structură națională să abordeze starea lor mutuală de amnezie selectivă, care blochează memorii de secole de trăire comună și împărtășită pe același pământ; facem apel la ei să reconstruiască trecutul prin reînviorarea acestei tradiții a convivialității și prin restaurarea încrederii comune care a fost erodată de extremiști prin folosirea de acte de teroare și agresiune;
Facem apel la reprezentanții diferitelor religii, secte și denominațiuni să confrunte toate formele de bigotism religios, subapreciere și degenerare a ceea ce oamenii consideră sfânt, precum și discursul care promovează ură și bigotism;
ȘI ÎN SFÂRȘIT,
AFIRMĂM că este oneros să se folosească religia cu scopul de a agresa drepturile minorităților religioase din țările musulmane.

Marrakesh, 27 ianuarie 2016
Traducere din limba engleză de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA

Pagini citate