Despre autor
Autor :
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Descriere Autor :
Decan al Facultăţii de Teologie ,,Sf. Andrei Saguna" Sibiu

Email Autor :


Adresa Autor :


Cuprins
Metadate
Numar :
2 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Studii şi articole

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

Academia Teologică de la Kiev (1615-2015)

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ucrainene a decis ca în anul 2015 să se organizeze ambele manifestări legate de sărbătorirea a 400 de ani de învăţământ teologic la Kiev. Şcoala Teologică a Frăţiei din Podolsk, înfiinţată în anul 1615, a fost unită în anul 1632 cu Şcoala de la Lavra Peşterilor din Kiev, formând astfel Colegiul Teologic sub îndrumarea duhovnicească şi academică a mitropolitului de neam român Petru Movilă al Kievului. Cu timpul colegiul a fost ridicat la rang de academie, pusă sub patronajul marelui ei îndrumător, fiind numită „Academia Movilească”. În urma reformei educaţionale din anii 1817-1819, învăţământul teologic kievean era susţinut de trei instituţii distincte: Academia Teologică din Kiev, Seminarul Teologic din Kiev şi Şcoala Duhovnicească din Podolsk. Desfiinţate în timpul regimului comunist, şcolile kievene şi-au reluat activitatea după 1989, fiind redeschis mai întâi Seminarul Teologic de la Kiev, iar din 1992 funcţionând şi Academia Teologică, prin aceasta asigurându-se pregătirea personalului clerical, a celui administrativ pentru instituţiile bisericeşti şi a celui didactic pentru şcolile teologice.
Aniversarea a 400 de ani de învăţământ teologic la Kiev a fost marcată şi de Conferinţa jubiliară internaţională cu tema: „Academia Teologică din Kiev în familia şcolilor teologice din întreaga lume”, organizată între 20 şi 21 octombrie 2015 la Kiev, cu binecuvântarea Preafericitului Onufrie, Mitropolitul Kievului şi al Întregii Ucraine.
La invitaţia Înaltpreasfinţitului Antonie, rectorul Academiei Teologice din Kiev, adresată Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu, au participat la această Conferinţă jubiliară Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel – decanul facultăţii – şi Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr – directorul Şcolii Doctorale de Teologie. În cadrul celei de-a doua sesiuni plenare au conferenţiat delegaţii români, reliefându-se legăturile culturale, educaţionale şi bisericeşti dintre Biserica Ortodoxă Română şi instituţiile ei de învăţământ teologic şi Academia Teologică de la Kiev.
Au fost susţinute următoarele comunicări:
Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel (Sibiu): Învățământul teologic kievian – matrice a învățământului teologic românesc;
Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr (Sibiu): Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române care au studiat la Academia Duhovnicească de la Kiev;
Arhim. Lect. Dr. Benedict Vesa (Cluj-Napoca): Învățământul teologic kievean și clujean. Între istorie și perspective.
Comunicările româneşti au fost foarte apreciate şi au stârnit interesul auditoriului numeros, de faţă la această manifestare. Fiind prezenţi reprezentanţii mai multor instituţii de învăţământ superior din cadrul Ortodoxiei ecumenice (Rusia, Georgia, Bulgaria, Serbia. Cehia, Slovacia, Macedonia, Liban şi altele), delegaţia sibiană a avut prilejul de a pune bazele unor noi colaborări pe linie educaţională cu aceste facultăţi.
Datorită importanţei acestui eveniment pentru toată lumea ortodoxă şi pentru dialogul academic inter-ortodox, dar şi pentru conţinutul relevant al referatelor teologilor români, predicăm în acest număr al Revistei Teologice cele trei comunicări susţinute la Kiev. Am adăugat şi un studiu consistent, legat tot de colaborarea dintre Biserica românească şi cea kieveană, alcătuit de părintele Damaschin Luchian de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, care a însoţit delegaţia sibiană la Kiev şi a pregătit studiul intitulat: Cuviosul Paisie Velicikovscki la Academia Duhovnicească de la Kiev. Semnificaţiile unui gest.
Sperăm ca acest început al colaborării academice cu Academia Teologică de la Kiev să cunoască noi valenţe. O concretizare a lor a fost şi prezenţa delegaţilor Academiei Teologice de la Kiev la Sibiu între 16-20 mai 2016 cu ocazia aniversării a 230 de ani de învăţământ teologic ortodox la Sibiu (1786-2016).

Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr

Pagini citate