Despre autor
Autor :
Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Descriere Autor :


Email Autor :


Adresa Autor :


Cuprins
Metadate
Numar :
3 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Recenzii si notite bibliografice

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg

Un colectiv de specialiști în catehetica specială, coordonați de Giuseppe Alcamo, propun un demers de epistemiologie catehetică. Să-l faci pe aproapele tău să atingă pe Dumnezeu pe calea narațiunii aplicate în cateheză. Autorii, alcătuind o diversitate de profiluri catehetice și pastorale, plecând de la perspectiva personală ne ajută să descoperim în ce mod narațiunea, expunerea narativă a conținuturilor de credință, se îmbunătățește prin conținuturi coerente și în ce mod oferă oportunitatea, celui ce povestește Evanghelia, să personalizeze narațiunea așa după cum au făcut-o și Apostolii ori mărturisitorii credinței, mărturisind cu entuziasm și curaj credința lor în Hristos, Unicul Domn. Povestirea în sine, cea evanghelică în primul rând, ajută celor ce ascultă să se lase surprinși de ceea ce este narat și, mai mult, de cel care vorbește, care, în ethosul Evangheliei, este Însuși Hristos. Prezența tainică a acestui Narator, incisiv și determinant, nu conferă narațiunii catehetică numai exigență teologică ci și un contur de viață prin care propovăduitorul se restaurează ca ucenic, discipol activ. Dacă a povesti conținuturile de credință te aseamănă cu cel care povestește iubirea (Introducere, p. 10-11) experiența acestui mod personal de a iubi, real și exigent, dezvoltă una dintre trăsăturile cele mai importante ale catehezei: înțelegerea ei în iubire.

Pe rând specialiștii își prezintă opțiunile. Giuseppe Alcalmo prezintă tema Catehezele pentru a educa în credință o împletire a istoriilor: biblică-eclesială- personală (p. 17-45) analizând identitatea credinței și construirea catehezei narative. Cosimo Scordato propune o analiză asupra Statutului epistemiologic al teologiei narative (p. 47-77) pornind de la cercetarea teologiei narative prezentată în multitudine de moduri cu specială privire pe o exigență deasă ori eludată: diferența între a ignora textul și nararea lui după regulile narării obiective. Cea din urmă duce la dezvoltarea unei teologii narative dinamice, fluente și dătătoare de ton în propovăduire. Massimo Naro – specialist în hermeneutică interculturală – vorbește despre Un soi de contagiune: contactul relațional pentru a comunica cine este Dumnezeu (p. 79-107), propunând câteva puncte de reper: adevărul ca un fapt extatic, paradoxul din „paradosis”, orice contagiune presupune o cură de vindecare, pedagogia critică: atingerea și viziunea, un singur semn pentru toți- analiza dialogicului ca formă de comunicare. Carmelo Torcivia – unii dintre cei mai ampli autori de pastorală catehumenală europeni- propune un text legat de Pastorala care contribuie la dezvoltarea Tradiției (p. 109-137) pornind de la relația dintre revelație – Cuvântul lui Dumnezeu și situarea lui în tensiunea dintre Tradiție și Sfânta Scriptură situând cateheza și pastorala în dimensiunea lor dinamică, legată de Tradiție.

Daniela Scialabba- doctorandă, membră a colectivului care editează Historical and Theological Lexicon of Septuagint (editat la Tubingen), propune tema Transmiterea credinței în Israelul Antic (p. 139-167) pornind de la untext din Deuteronom (26.5) care inspiră caracterul dinamic, la modul mișcării geografice și spirituale, legat de educația în Israelul antic. Analiza vizează modul de educație, apariția procesului de transmitere a credinței în diferite cărți ale Vechiului Testament, modul de educație religioasă în sânul familiei (rolul tatălui și al mamei după texte romane). Concluzia ei ne avertizează și pe noi: cheia transmiterii credinței din generație în generație nu presupune numai capacitatea de a cunoaște și a mărturisi în viața concretă cele dobândite prin educație, ci și, deloc în ultimul rând, capacitatea de a ști și a vrea să asculți persoana ce o ai dinainte. Ultimul text al volumului, propus de Gabriele Tornambe – un francez cu studii liturgice la Palermo și Institutul Catolic din Paris – propune tema: „În noaptea întru care a fost vândut…” –

De la memorie la memorial (p. 168-198) insistând asupra narațiunii euharistice, narațiune în dialog. Face o serie de precizări asupra termenului memorial, identificând, pe text liturgic catolic desigur, relația între anamneză-memorial sacramental-an liturgic și relația acestora cu anamneza-memorial legată de omilie. Un capitol special ține de capacitatea anamnetică a artelor. Întreaga lucrare incită la o cercetare amplă, serioasă, asupra comunicării textului sacru și al difuzării sale pastorale. Tematica abordată și soluțiile practice, în ciuda unei alonje mai ales profesorale a autorilor, universalitatea construcției argumentului legat de pedagogia pastorală – în ciuda faptului că autorii sunt legați de Facultatea de Teologie din Palermo, contactul lor pastoral cu o populație multietnică și multiculturală oferă linii de interes în cercetare, care merită înregistrate și de specialistul român.

Pr. Conf. Dr. Constantin Necula

Pagini citate