Despre autor
Autor :
Trad. din eng. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Descriere Autor :


Email Autor :


Adresa Autor :


Cuprins
Metadate
Numar :
3 / 2016
[ CITESTE REVISTA ]

Rubrica :
Actualitatea Bisericeasca si Ecumenica

Articol [PDF] :
[ DOWNLOAD ]

Status Publicare:
publicat

Cod Unic online :
-

Cum citam
Rezumat
Articol intreg
A 14-a Conferință Mondială de Misiune și Evanghelism „Mișcându-ne în Spirit: Chemați la ucenicie transformatoare”, Comisia pentru Misiune Mondială și Evanghelism,
8-13 martie 2018, Arusha, Tanzania
Comitetul Central al Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) s-a întâlnit între 22 şi 28 iunie 2016 la Trondheim, Norvegia, și a aprobat unanim propunerea Comisiei pentru Misiune Mondială și Evanghelism pentru viitoarea conferință misionară mondială.
Introducere

Prezentul raport este împărțit în patru părți principale. În prima parte, Comisia reflectă asupra a trei aspecte de bază ale Conferinței Mondiale Misionare din 2018, a Comisiei pentru Misiune Mondială și Evanghelism a CMB – caracterul ei misionar, ecumenic și african. În partea a doua, Comisia încearcă să expună unele dintre „semnele timpului” cu care misiunea creștină trebuie să se confrunte astăzi. Partea a treia conturează o posibilă temă a Conferinței. În deliberările sale, Comisia și-a exprimat cu tărie nevoia unei conferințe care să reflecte misiologic – într-un context african și ecumenic – asupra semnelor timpului din lumea noastră de astăzi. Aceasta este o lume în care Dumnezeu este activ și prezent, aducând contemplare creației lui Dumnezeu. Este o lume în care Biserica este chemată să participe ca partener al lui Dumnezeu Cel treimic la lucrarea mântuitoare și creatoare a lui Dumnezeu. În final, partea a patra conturează un cadru pentru stilul și forma conferinței.

PARTEA I: Trei caracteristici ale conferinței

O conferință misionară:

De vreme ce conferința se înscrie în lunga tradiție a Consiliului Misionar Internațional (International Mission Council) și a Comisiei pentru Misiune Mondială și Evanghelism a CMB de a ține conferințe misionare cam în fiecare deceniu, este important ca aceasta să fie planificată și experimentată ca o conferință misionară. Aceasta înțelege misiunea ca o activitate multivalentă. Aceasta include o mărturie plină de bucurie în cuvânt și faptă față de Persoana lui Iisus Hristos și a Evangheliei Sale; angajament pentru a lucra pentru dreptate și reconciliere între toți oamenii și în cadrul întregii creații; participare în dialogul inter-religios, secular și ecumenic care caută o înțelegere reciprocă și o mărturie comună. Conferința va sărbători unitatea tuturor oamenilor, minunându-se de diversitatea dată de Dumnezeu. Va reflecta profund asupra diferitelor aspecte ale practicii misionare și va căuta căi noi de a fi credincioși misiunii lui Dumnezeu în lume, prin îndrumarea Duhului.

O conferință ecumenică:

De vreme ce conferința este organizată de Comisia pentru Misiune Mondială și Evanghelism a CMB, este important să fie planificată și experimentată ca o conferință ecumenică. Mai întâi, aceasta ar însemna că participanții la conferință vor fi reprezentanți activi ai principalelor Biserici protestante, ortodoxe, romano-catolice, evangelicale, penticostale și a bisericilor africane instituite. În al doilea rând, va însemna că vor fi făcute eforturi de a-i angaja pe delegații conferinței într-un dialog care va fi deschis, plin de dragoste și onest. În al treilea rând, va celebra unitatea bisericilor și unitatea dintre Biserică și misiune care s-a realizat până acum, în vreme ce va deplânge faptul că scandalul dezbinării încă marchează Trupul lui Hristos. În al patrulea rând, va încuraja iniţiative ecumenice locale – mai ales din Africa – în eforturile lor de a ajunge la unitate între Biserici în ariile lor particulare. În orice mod va putea, conferința va construi legături cu viziunea CMB de participare în pelerinajul dreptății și păcii.

O conferință africană:

De vreme ce conferința va avea loc în Africa, pentru prima dată de la conferința din 1958 la Achimota, Ghana, este important ca aceasta să fie planificată și experimentată ca o conferință misionară. Aceasta va însemna că:

  • spiritul ritmurilor muzicii și artei africane va străbate mediul în care este ținută conferința și pe parcursul rugăciunilor noastre comune;
  • conferința trebuie să reflecte asupra semnelor timpului care afectează în mod aparte oamenii și țările africane – semne atât de amenințare, cât și semne promisive;
  • conferința va cerceta bogatele resurse ale uneia dintre cele mai vibrante regiuni ale creștinismului global în ceea ce privește spiritualitatea și cultivarea Vieții;
  • conferința va promova contribuția contextului african la actualele perspective și înțelegeri ale misiunii și la formularea unei teologii și practici misionare pentru viitor;
  • un număr semnificativ de vorbitori care vor fi aleși pentru a se adresa în plenare, precum și la rugăciuni vor fi africani și că un număr semnificativ de participanți vor fi femei, bărbați și tineri din Africa.
PARTEA A DOUA

Dumnezeu Cel în Treime lucrează într-o lume care geme, alături de umanitate, pentru răscumpărarea ei și pentru împlinirea finală în Hristos (vezi Rm 8, 22). În harul abundent al lui Dumnezeu, Dumnezeu îi invită pe femei și pe bărbați, creați după chipul lui Dumnezeu și următori ai lui Iisus, să „se alăture cu Duhul” și lucrează ca parteneri pentru această izbăvire și împlinire. Pentru a înțelege sarcina acestei misiuni astăzi, creștinii trebuie să discearnă „semen ale vremurilor” (vezi Mt 16, 3). În acest mod, sub îndrumarea Duhului, vom descoperi în ce moduri lucrează deja Dumnezeu în lume și diferitele situații din lume care încă au nevoie de transformarea adusă de harul lui Dumnezeu. Ceea ce urmează aici este o listă a „semnelor vremurilor”. Această listă nu este în niciun caz completă. Unii sunt plini de har, iar alții au nevoie de vindecare, reconciliere și de izbăvirea lui Dumnezeu:

1. Trăim într-o lume cu conflicte în creștere și cu diviziuni cauzate de inegalități radicale, recrudescența rasismului, a discriminării pe bază de gen, și alte tendințe similare periculoase care devaluează demnitatea umană. De asemenea, luăm act de depășirea diviziunilor istorice din cadrul Bisericilor, precum și de prezența crescândă și vizibilitatea femeilor în biserică și societate.

2. Africa, Europa și alte părți ale lumii se confruntă cu provocări precum migrația, refugiații și sclavia modernă. Chiar și în țările predominant creștine, oamenii apreciază la înalt nivel realizările lor materiale și se tem de scăderea nivelului lor de trai prin împărțirea a ceea ce au cu alții.

3. Astăzi noi beneficiem de utilizarea tehnologiei moderne și IT, care ajută la crearea de platforme mai largi și mai accesibile pentru cooperarea ecumenică. Pe deasupra, tehnologia avansată ajută, de asemenea, la întărirea tinerilor și a generațiilor următoare în munca misiunii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu trebuie să subestimăm impactul profund negativ al utilizării obsesive, dependente și abuzive a tehnologiei moderne, care-i face pe oameni să fie mai izolați unii de alții mai mult decât oricând.

4. Extremismul religios și terorismul au un impact crescând asupra copiilor și a adolescenților. Acte de violență, de distrugere și teroare psihică duc la experiențe de traumă în masă care pot fi vindecate numai cu greu. «Radicalizarea» tinerilor este un fenomen în creștere. Tot mai mult, Națiunile Unite și guvernele, la toate nivelele, caută sprijin din partea comunităților religioase în chestiuni de etică, în vreme ce spații tot mai largi sunt deschise pentru dialogul inter-religios și parteneriate în această privință.

5. Biserica în mijlocul crizelor de credibilitate caută o revitalizare în spiritualitate. „Încreștinarea creștinilor” a devenit o parte integrantă a misiunii ei. Această sete spirituală și năzuință oferă oportunități pentru munca misionară în cadrul și dincolo de bisericile tradiționale. Trebuie să încurajăm relațiile dintre Biserici spre a călători împreună în misiunea lui Dumnezeu.

6. Procesul de secularizare a avut un impact atât pozitiv, cât și negativ asupra Bisericii. Însă secularismul aduce serioase amenințări asupra binelui și a dezvoltării Bisericii. Idolatrizarea de sine/individuală contribuie semnificativ la diminuarea caracterului comunial și la scăderea numărului de membri în Biserici.

7. Mișcarea misionară este înfloritoare în anumite părți ale lumii, dar se restrânge în alte părți. Luăm act de scăderea ecumenismului instituționalizat, în vreme ce în același timp vedem creșterea ecumenismului local și a celui de bază. Alături de schimbările din mișcarea ecumenică și misionară au existat, de asemenea, schimbări în diferite aspecte. De exemplu, dezvoltarea mișcării misionare din emisfera sudică față de Vestul secularizat, dar cu abordări similare față de paradigma misionară colonială. În noile Biserici, precum și în regiunile unde istoria misiunii și a gândirii nu sunt clar vizibile, pot fi adoptate agende și metodologii potrivite.

8. Influența crescândă a «Evangheliei prosperității» cauzează provocări pentru comunitatea eclezială mondială. Exploatarea strigătoare la cer a săracilor și a celor vulnerabili trebuie să fie recunoscută și abordată cu pași serioși.

9. Poluarea hazardată și distrugerea creației lui Dumnezeu facilitează un impuls pentru Biserică pentru a avea o reflecție profundă asupra ecologiei.

PARTEA A TREIA: O posibilă temă de conferință

Mișcându-ne în Spirit: Chemați la ucenicie transformatoare

Prima parte a temei, cu trimiterea ei la Galateni 5, 25: „Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm”, este profundă în simplitatea ei. De vreme ce discernem împreună semnele timpurilor, este evident că, în ciuda haosului lipsei de unitate umană în care trăim și pe care o experiem astăzi, există multe semne ale Duhului care dau viață și creează nădejde. Africa, în special, reprezintă un loc unde Duhul suflă viață în biserică.

Mișcarea în Spirit aduce cu sine noțiunea de pelerinaj, a unei călătorii continue a tuturor credincioșilor, condusă și ghidată de Duhul Sfânt. Acesta este un pelerinaj care este caracterizat de o nădejde constantă pentru o lume transformată a dreptății și a păcii și un angajament pentru reînnoire în Hristos. Această temă oferă un mesaj profetic în mijlocul complexității dezordonate a lumii de astăzi.

Partea a doua a temei cheamă la ucenicie transformatoare. Cum anume pronunțăm și înțelegem cuvintele care comunică două sensuri profund diferite. În acele sensuri noi găsim accentul, mai întâi pe spiritualitate, și, în al doilea rând, pe răspunderea la semnele timpului. Ucenicia transformatoare este ucenicie transformatoare. Ca discipoli, noi suntem transformați și suntem chemați să transformăm lumea noastră. Pe de o parte, noi suntem chemați să fim discipoli constant deschiși spre a fi transformați, în mod individual și comunitar, în urmarea noastră a lui Hristos. Din această cauză, ucenicia noastră ne cheamă la o constantă conversiune și creștere spirituală. Mai mult decât atât însă, este o obligație de a fi angajat activ în misiunea continuă a lui Iisus de a proclama și întruchipa viața abundentă (In. 10, 10).
În ceea ce teologii Bisericii primare au numit „theosis” sau îndumnezeire, noi împărtășim natura lui Dumnezeu prin a o împărtăși în misiunea lui Dumnezeu. De aceea aceasta este despre transformarea înțelegerii noastre despre ucenicie în ceea ce papa Francisc a numit „ucenicie misionară.” Pe de altă parte, noi suntem chemați să fim discipoli care sunt agenți ai transformării, iar în această calitate noi suntem privilegiați să ne unim în misiunea Spiritului, lucrând împreună pentru viață, trăind valorile Împărăției lui Dumnezeu și angajându-ne în misiunea dinspre margini. Ni se aduce aminte că sarcina noastră este multiplă. Ce anume va însemna aceasta pentru noi, ca persoane și ca Biserici, să fim transformați în puterea Duhului? Ce anume va însemna să ne alăturăm Duhului în transformarea și vindecarea unei lumi rănite?

PARTEA A PATRA: Stilul conferinței

Stilul: Tonul conferinței trebuie să fie unul de sărbătoare, căci este o întâlnire vibrantă a poporului lui Dumnezeu de a aduce mulțumire și laudă pentru mila lui Dumnezeu și pentru folosirea continuă pentru misiunea lui Dumnezeu.

Istoric: Aceasta va fi o altă conferință misionară, istorică, caracterizată de o viziune dinamică a misiunii pentru viitor și despre cum putem să ne mișcăm împreună în misiune pentru dreptate și pace.

Informativ: Împărtășirea istorisirilor noastre, viața în misiune, angajamentul spre solidaritate cu cei care suferă, inclusiv cu creștinii persecutați, vor fi oferite de-a lungul conferinței și vor modela discuțiile, conversațiile și reflecțiile noastre despre cum putem să discernem împreună conducerea și ghidarea Duhului de-a lungul acestui eveniment important.

Educativ: Vom fi o comunitate care învață, de vreme ce căutăm să ne dezvoltăm împreună de dragul misiunii lui Dumnezeu.

Tehnologia: Utilizarea tehnologiei moderne va fi un element puternic al conferinței. Vor fi făcute eforturi pentru utilizarea internetului, a comunicării instante, media socială, comunicate de presă, spre a ridica astfel profilul conferinței și să informăm zilnic Bisericile și partenerii noștri ecumenici.

Viața spirituală: Viața spirituală a conferinței va fi inovativă, artistică, creativă și va reflecta natura multiculturală a Trupului lui Hristos.

Dimensiunea și durata: Propunem un număr de maximum 700 de delegați, incluzând 500 de delegați internaționali și 200 din țara de gazdă și din țările vecine.

Propunem o conferință de șase zile, incluzând o zi de duminică, cu un program de vizite.

Data: 8-13 Martie 2018.
Locul: Arusha, Tanzania.
Biserica gazdă: Biserica Evanghelică Lutherană din Tanzania
Bugetul estimat: 1.3 mil. franci elvețieni
Rezervele care stau la dispoziția conferinței: 0.9 mil. franci elvețieni
Suma ce trebuie adunată: 0, 8 mil. franci elvețieni (0.4 mil. franci elvețieni constituind rezerva prevăzută pentru următoarea conferință).

Trad. din eng. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda

Pagini citate