revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiană, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului
Autor: ÎPS Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului
Autor: ÎPS Dr. Irineu Pop
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Naşterii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Autor: PS Dr. Sofronie Drincec
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului
Autor: PS Andrei Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Naşterii Domnului
Autor: PS Dr. Gurie Georgiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Pregătirea, lucrările și hotărârile Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe
Autor: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cult şi Reformă liturgică în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei în secolul al XVII-lea
Autor: Prof. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Adicţiile şi spiritualitatea ortodoxă. Cu privire la pasivitatea ontologică
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Legătura dintre Spovedanie şi Euharistie în tradiţie şi contemporaneitate – în gândirea mitropolitului Antonie Plămădeală
Autor: Dr. Alexandru-Constantin CHITUŢĂ*
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Legăturile anglo-saxonilor cu bizantinii până la sfârşitul secolului al XI-lea Partea întâi: Activitatea scandinavă în Insulele Britanice
Autor: Drd. Petruţ-Ciprian Terciu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Suirea pe tron a Fiului lui Dumnezeu
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Seminarul „Dreptul la hrană și agricultură sustenabilă” Sibiu, 1-2 noiembrie 2016
Autor: Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Massimo Carlo Giannini, I Domenicani, il Mulino, Bologna, 2016, 236 p., ISSN 978-88-15-26357-5
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Giovanni Cucci, Insegnare agli ignoranti. Un’opera dimenticata?, Cittadella Editrice, Assisi, 2016, 136 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Demetrios E. Tonias, Abraham in the Works of John Chrysostom, Fortress Press, Minneapolis, 2014, 223 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Daniel R. Schwartz, Reading the First Century. On Reading Josephus and Studying Jewish History of the First Century, Tübingen, 2013, 204 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mark Grundeken, Joseph Verheyden, Early Christian Communities between Ideal and Reality, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, ISBN 978-3-16-152670-1, 242 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic