revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Pastorală la Nașterea Domnului
Autor: IPS Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorală la Nașterea Domnului
Autor: IPS Irineu Pop
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorală la Nașterea Domnului
Autor: PS Sofroniu Drincec
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorală la Nașterea Domnului
Autor: IPS Ioan Salajan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorală la Nașterea Domnului
Autor: PS Gurie
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Părintele Profesor Ene Branişte -liturgistul, omul de cultură şi slujitorul, Repere ale unei biobibliografii teologice
Autor: Conf. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Părintele Stăniloae despre eficiența studiului în activitatea pastorală
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Fenomenul religios între filozofie şi teologie
Autor: Lect. Dr. Adrian Boldișor
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Armonia canonică dintre sinodalitate și autoritate
Autor: Pr. Conf. Dr. Irimie Marga
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Etosul dogmatic creștin și totalitarismul politic: o perspectivă critică asupra evaluării creștinismului de către Eric Voegelin în The New Science of Politics
Autor: Marian Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A zecea Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor: o evaluare ortodoxă
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Simpozionul Științific "Împăratul Constantin cel Mare și viziunea sa asupra vieții sociale, politice, religioase și culturale a Imperiului Roman", Sibiu, 26-27 noiembrie 2013
Autor: Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Simpozionul Științific "Părintele Profesor Ene Braniște, ctitor de Școală liturgică românească", 29 noiembrie 2013, Sibiu
Autor: Conf Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A șasea Conferință anuală a Institutului "Sophia" cu tema Monahism, ascetism și sfințenie în creștinismul răsăritean, 6 decembrie 2013, Union Theological Seminary, New York, SUA
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Restiruiri
P. Dumitru Stăniloae: un text aproape necunoscut
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pentru un nou stil de viață: Împotriva separării dintre spiritualitate și responsabilitate în lume
Autor: Profesor Dumitru Stăniloae
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Eseu bibliografic
Dreptul canonic ortodox și izvoarele lui în lumina istoriei cîteva contribuţii esenţiale
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]