revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2012
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Pastorala la Sărbătoarea Nasterii Domnului
Autor: ÎPS Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului si Mitropolitul Ardealului
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Nasterii Domnului
Autor: IPS Dr. Irineu Pop, Arhiepiscopul Alba Iuliei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Nasterii Domnului
Autor: PS Dr. Sofronie Drincec, Episcopul Oradiei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Nasterii Domnului
Autor: ÎPS Ioan Selejan, Arhiepiscop onorific al Episcopiei Covasnei şi Harghitei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Nasterii Domnului
Autor: PS Dr. Gurie Georgiu, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Devei şi Hunedoarei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Preot Coroian Fabian, Arhidiacon Stavrofor Profesor Dr. Ioan Zăgrean –“ Viaţa şi activitatea, Editura Eurotip, Baia Mare, 2012, 163p., ISBN: 978-606-617-078-9
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Editorial
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mesajul Înaltpreasfinţiei Sale Prof. Dr. Laurenţiu Streza
Autor: ÎPS Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Martin Luther Încredere în credinţă şi responsabilitate faţă de lume
Autor: A.M. Ritter
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Bisericile americane şi cooperarea Est-Vest în timpul războiului rece
Autor: Prof. Dr. V. Bruce Rigdon
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Marele logofăt Theodor Metochites şi schema sa iconică a Mântuitorului din biserica Chora (Kariye Jami) din Constantinopol
Autor: Pr. Prof. Dr. J.A. McGuckin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mişcarea donatistă şi politica religioasă constantiniană
Autor: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Reunirea Bisericilor în concepţia lui Ignaz von Döllinger
Autor: Pr. Prof. Dr. Ioan-Vasile Leb
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Constantinopolul, Roma şi Marsilia: etape importante ale itinerariului geografic şi spiritual al Sfântului Ioan Cassian
Autor: Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sclavia în Catehezele Baptismale ale Sfântului Ioan Gură de Aur
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) Consultare inter-ortodoxă dinainte de Adunarea generală: O contribuţie ortodoxă la cea de-a 10-a Adunarea a CMB „Dumnezeul vieţii, condu-ne spre dreptate şi pace!” Kos, Grecia, 11-17 octombrie 2012
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Provocările învăţământului teologic ecumenic în Centrul şi Estul Europei Tallin, 11-14 octombrie 2012
Autor: Prof. Dr. Stefan Tobler, Asist. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Comunicat Colocviu patristic „Pentru noi şi pentru a noastră mântuire” –“ Soteriologie în Răsărit şi Apus, Esztergom, 3-5 octombrie 2012
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastoraţia persoanelor cu adicţii în Biserica Ortodox Conferinţă internaţională Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, 15-17 octombrie, 2012
Autor: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

O perspectivă ortodoxă asupra psihoterapiei Biserica şi recuperarea alcoolicilor
Autor: Arhim. Meletios WEBBER
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Robert K. McIver, Mainstream or Marginal? The Mathean Community in Early Christianity, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, 272 p., ISBN 978-3-631-63854-5
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Journal of Early Christian Studies (JECS), Fall 2012, vol. 20, nr. 3. Special issue: Everett Ferguson`s Baptism in the Early Church: a Forum, ISSN: 1067-6341
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jan Dochhorn (ed.), „For it is Written”. Essays on the Function of Scripture in Early Judaism and Christianity, with assistance of Malte Rosenau, Early Christianity in the Context of Antiquity, vol. 12, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main etc., 151 p, ISBN 978-3-631-63253-6
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Edwin K. Broadhead, Jewish Ways of Following Jesus. Redrawing the Religious Map of Antiquity, Wissentschaftliche Untersuchngen zum Neuen Testament 266, Ed. Mohr Siebeck, Tuebingen, 2010, 451 p. ISBN 978-3-16-150304-7
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Filostorgiu, Istoria Bisericească, ediţie bilingvă, traducere de Dorin Garofeanu, studiu introductiv şi note explicative de Dragoş Mîrşanu, Polirom, Iaşi, 2012, 455 p., ISBN 978-973-46-2688-5
Autor: Drd. Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Synesios von Kyrene, Polis –“ Freundschaft –“ Jenseitsstrafen, Scripta Antiquitatis Posterioris ad Ethicam Religionemque Pertinentia XVII, Tübingen, 2010, 243 p, ISBN 978-3-16-150654-3
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Maxim Mărturisitorul, Întrebări şi nedumeriri, trad. şi note Laura Enache, studiu introd., indici, bibliografie şi note pr. Dragoş Bahrim, Colecţia Viaţa în Hristos. Pagini de Filocalie, Doxologia, Iaşi, 2012, 333 p.; ISBN 978-606-8278-62-9.
Autor: Matei Radu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jean-Claude Larchet (éd.), La vie et l'oeuvre théologique de Georges/Grégoire II de Chypre (1241-1290) patriarche de Constantinople, Les Éditions du Cerf, Paris, 2012, 332 p., ISBN 978-2-204-09715-4
Autor: Drd. Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mitropolitul Kallistos Ware, Orthodox Theology in the Twenty-first Century, WCC Publications, Geneva, 2012, 52 p, ISBN 978-2-8254-1571-9
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pantelis Kalaitzidis, Orthodoxy &Political Theology, WCC Publications, Doxa&Praxis Series, Geneva, 2012, 148 p., ISBN 978-2-8254-1581-8
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Liviu Petcu, Hristos, prietenul nostru în suferinţă. Florilegiu patristic, Ed. Doxologia, Iaşi, 2012, 328 p., ISBN 978-606-8278-93-3
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Ciprian-Ioan Staicu (coord.), Ghid practic ortodox al tânărului contemporan, Editura Grai Românesc, Miercurea-Ciuc, 2012, 157 p., ISBN 978-973-85392-7-3
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Iulian Negru, Floyd Frantz, Nicoleta Amariei, Pastoraţia personelor dependente de alcool, Ed. Basilica, Bucureşti, 2012, 179 p., ISBN 978-606-8141-78-7
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Michael Craig Clemmens, Terapia Dependenţelor. Abordări ale recuperării pe termen lung, Ed. VIDIA, Bucureşti,2012, 212 p., ISBN 978-606-8414-06-5
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jean Marc Bastière, Les sept secrets de la prière, Editions Stock, Paris, 2011, 142 p., ISBN 978-2-234-07092-9.
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Alvaro Ginel, Repensar la Catequesis, Editorial CCS, Alcala, Madrid, 2009, 196 p., ISBN 978-84-9842-294-8
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Markus Iff, Andreas Heiser (ed.), Berufen, beauftragt, gebildet –“ Pastorales Selbstverständnis im Gespräch: interdisziplinäre und ökumenische Perspektiven, (Biblisch-Theologische Studien 131), Neukirchener Theologie, Neuhirchen-Vluyn, 2012, 235p., ISBN: 978-3-7887-2574-7
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Dicţionar Evanghelic de Teologie, editor general Walter A. Elwell, trad. Livius Percy, Oradea, Ed. Cartea Creştină, 2012, 1298 pg. (ISBN 978-973-1990-26-2)
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Andreas Klein/ Ulrich H.J. Körtner (ed.), Die Wirklichkeit als Interpretationskonstrukt? Herausforderungen konstruktivistischer Ansätze für die Theologie, Neukirchener Theologie, Ed. Neukirchener, Neukirchen-Vluyn, 2011, 221 p., ISBN 978-3-7887-2497-9.
Autor: Lect. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Karl-Fritz Daiber, Konfuzianische Transformationen. Eine religiöse Tradition in der Moderne Indonesiens, der Philippinen, Vietnams und Südkoreas, Religionswissenschaft: Forschung und Wissenschaft, vol. 9, Ed. Lit, Berlin, 2010, 330 p., ISBN 978-3-643-10953-8
Autor: Lect. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic