revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Cuvânt pastoral la Sfântul Nicolae
Autor: IPS Laurenţiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Cuvânt înainte
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan, Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

O viziune ortodoxă asupra păcii şi a lucrării ei, înţeleasă ca vocaţie interconfesională şi ecumenică
Autor: Pr. Dr. Emmanuel Clapsis
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

O practică dinamică a păcii: etica socială ortodoxă şi realizarea dreaptă a păcii
Autor: Rev. Dr. Prof. Philip LeMasters, McMurry University
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teoria războiului drept şi creştinismul ortodox
Autor: Dr. Marian Gh. Simion (ABD)
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pacea şi Teologia Socială în gândirea mitropolitului Nicolae Mladin al Ardealului
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Alocuţiuni cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” Sibiu / Hermanstadt Primului Ministru al Bavariei Horst Seehofer
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Consultarea inter-ortodoxă internaţională despre Mişcarea ecumenică în Educaţia teologică şi în viaţa Bisericilor Ortodoxe Sibiu, România, 9-12 noiembrie 2010
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Consultaţia inter-ortodoxă „Contribuţia ortodoxă la o teologie a păcii drepte”, 17-22 octombrie 2010, Saydnaya (Siria)
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Părintele Arhid. Prof. Univ. Dr. Dr. H.C. CONSTANTIN VOICU la aniversarea a 80 de ani de la naştere
Autor: Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea Ielciu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A VI-a Conferinţa Teologică Internaţională organizată la Moscova
Autor: Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Mistica bizantină în actualitatea editorială europeană – două apariţii de excepţie
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii
Autor: Lect. Univ. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Notiţe bibliografice
Autor: Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic