revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Educaţia pentru valori Frumosul uman – rezultat al învățării școlare integrate
Autor: Carmen Maria CHIŞIU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Supravegherea clericilor după eliberarea din detenție. Cazul părintelui Nicolae Grebenea
Autor: Pr. Drd. Ionuţ Manu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Autoritatea Anafoarei bizantine a Sfântului Vasile sub anchetă cu baza de date TLG: secțiunea Post Sanctus din Scrierile Anafoarei și Sfântului Vasile Un studiu comparativ (rezumat)
Autor: Prof. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Chipul Sfântului Paisie Velicikovski și deshumarea moaștelor sale (I)
Autor: Drd. Gheorghe DIACONU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Iconografie şi memorie. Chipuri de preoţi în pictura românească din spaţiul sibian, în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea
Autor: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Omiliile la Schimbarea la Faţă atribuite lui Proclu al Constantinopolului. O nouă traducere a Homiliae VIII. In transfigurationem domini (BHG 1980, CPG 5807)
Autor: Pr. Dr. Radu Gârbacea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ștefan al Nicomidiei și Catehismul său pentru laici în Bizanțul anului 1000
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
A 14-a Conferință Mondială de Misiune și Evanghelism „Mișcându-ne în Spirit: Chemați la ucenicie transformatoare”, Comisia pentru Misiune Mondială și Evanghelism, 8-13 martie 2018, Arusha, Tanzania
Autor: Trad. din eng. de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Planificarea celei de-a 14-a Conferință Misionară Mondială de Misiune și Evanghelism, 8-13 martie 2018, Arusha, Tanzania
Autor: Pr. Prof. Dr. Pavel Aurel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel, Reflecţii critice asupra misiunii creştine, Editura Andreiana, Sibiu, 2014, ISBN 978-606-8602-16-5
Autor: Dr. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Aa.Vv. (a cura di Giuseppe Alcamo), Far Toccare Dio. La narazzione nella catechesi, Paoline Editoriale Libri, Milano, 2016, 201 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandritul Zaharia Zaharou, Omul – ținta cercetării dumnezeiești, trad. din limba engleză Monahia Porfiria și Monahia Tecla, Doxologia, Iași, 2016, 262 p. (ISBN 978-606-666-585-8)
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, Întâlnire cu Taina. O prezentare contemporană a Ortodoxiei, Ed. Andreiana, Sibiu, 2016, 335 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paul M. Blowers, Maximus the Confessor: Jesus Christ and the Transfiguration of the World, în seria „Christian Theology in Context”, Oxford University Press, 2016, 368 p. ISBN: 9780199673940
Autor: Crișan Ionuț Vasile
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Thomas Porter, The Spirit and Art of Conflict Transformation: Creating a Culture of JustPeace, Upper Room Books, Nashville, 2010, 158 p. (Marian Gh. Simion)
Autor: PhD Marian Gh. Simion
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic