revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2016
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Ființă şi Substanță, Ipostas și Persoană: considerații cu privire la elaborarea și cristalizarea terminologiei trinitare în secolele II-IV
Autor: Lect. Dr. Remus Mihai Feraru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

„Sarx zoopoios” – Întrupare şi Euharistie în învățătura Sfântului Chiril al Alexandriei
Autor: Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mărturii patristice despre viaţa şi opera Sfântului Diadoh al Foticeei
Autor: Protos. Lect. Dr. Vasile Bîrzu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Un vestigiu de artă bisericească românească de la mijlocul secolului al XVIII-lea: fragmente din decorul mural al vechii biserici de lemn dispărută de la Poiana Sibiului
Autor: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhiereul Inochentie Burghele, egumen al Mănăstirii Sfântul Nicolae Popăuți (I)
Autor: Drd. Gheorghe Diaconu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Un nou Director al Comisiei „Credință și Constituție” din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor
Autor: Pr. Ioan Filimon
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Biserica: înspre o viziune comună (I)
Autor: Pr. Dr. Nicolae Moşoiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Simeon Mitropolitul Evhaitelor, Ioan Pustnicul, Vasile Maleinos, Epistole ascetice (Col. Viața în Hristos, seria Mărgăritare, nr. 4), traducere din greaca veche de Laura Enache, ediție îngrijită, introducere și note de pr. Dragoș Bahrim, Editura Doxologia, Iași, 2014, ISBN 978-606-666-319-9, 78p.
Autor: Pr. Dr. Ioan Bădiliță
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic