revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Elemente de inculturaţie în discursul Sfântului Pavel în Areopag
Autor: Drd. ştefan MĂ‚RCULEŢ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Israel în teologia lui Marcion şi provocarea marcionismului contemporan pentru Biserica Ortodoxă
Autor: Dr. Alexandru Ioniţă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Alimentaţie şi sfinţire. Influenţa calităţii alimentelor asupra vieţii duhovniceşti în De Natura Hominis a lui Nemesius din Emesa
Autor: Dr. Marius TOFAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Elenism şi românism: o privire comparativă asupra gândirii părinţilor Georges Florovsky şi Dumitru Stăniloae
Autor: Lect. Dr. Ciprian Iulian TOROCZKAI
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
„Cassian Savaitul”„adevăratul Cassian” grec al „Filocaliei” din umbra latinului „Ioan Cassian” Implicaţiile revoluţionare pentru patrologie ale unei recente ediţii şi interpretări
Autor: Arhid. Ioan I. ICĂ‚ JR
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Ortodoxie şi ecumenism din perspectiva celei de-a 10-a Adunări generale a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) din Busan, Coreea de Sud
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studiile de Patristică în secolul al XXI-lea. O conferinţă internaţională menită să marcheze a 50-a aniversare a Asociaţiei Internaţionale de Studii Patristice (AISP), Ierusalim, Israel, 25-27 iunie 2013
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

„Dogmă şi terminologie în Tradiţia Ortodoxă şi relevanţa sa astăzi” („Dogma and Terminology in the Orthodox Tradition and its Relevance Today”) A patra Conferinţă a Asociaţiei Internaţionale a Dogmatiştilor Ortodocşi (IAODT), Sofia, 22-25 septembrie 2013
Autor: Pr. Conf. Dr. Nicolae Moşoiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Conferinţa studenţească „Slujirea creştină, între cuvânt şi faptă: provocări contemporane”, derulată în perioada 3-5 iulie 2013, la Mânăstirea Brâncoveanu –“ Sâmbăta de Sus
Autor: Mirona-Ioana Tatu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Episcop Daniil Stoenescu, Epicleze –“ gânduri, reflecţii, meditaţii, Editura Învierea, Vârşeţ, 2012, 316 p.
Autor: Pr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cristinel Ioja, O istorie a dogmaticii în Teologia Ortodoxă Română, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2013, 622 p.
Autor: Anton Ilica
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Preot Dr. Pavel Vesa, Învăţământul Teologic de la Arad (1822-1948), 531 p.
Autor: Pr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Filip G. Albu, Opera omiletică a Episcopului Grigorie Comşa al Aradului, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, 408 p.
Autor: Pr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Costin Moisil, Românirea cântărilor: un meşteşug şi multe controverse, Editura Muzicală, Bucureşti, 2012, 248 p.,
Autor: Pr. Vasile Grăjdian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Marius Daniel Ciobotă, Discursul omiletic din perspectiva ştiinţelor comunicării, Editura Universitară, Bucureşti, 2012, 321 p.
Autor: Pr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Martin Wallraff, Sonnenkönig der Spätantike. Die Religionspolitik Konstantins des Grossen, Ed. Herder, Freiburg, Basel, Wien, 2013, 221 p.,
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pseudo-Makarios, Predigten, Aus den Sammlungen C und H, eingeleitet, übersetzt u. mit Anmerkungen versehen von Martin Illert, Bibliothek der griechischen Literatur 74, Peter Wirth u. Wolfram Kinzig (Hrsg.), Anton Hiersemann, Stuttgart, 2013, 240 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Wendy Mayer & Pauline Allen, The Churches of Syrian Antioch (300-638 CE), Peeters, Leuven –“ Paris –“ Walpole, MA, 2012, 372 + XVII p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Thomas Molnar, Eu, Simah, prefectul Romei, urmat de Omul şi maşina, traducere din franceză de Manuel Valeriu, Editura Logos, Bucureşti, 2013
Autor: Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic