revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2013
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Editorial
Autor: Comitetul de redacţie al Revistei Teologice
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Un profesor erudit şi un teolog entuziast - Pr. Prof. Dr. Ioan I. Ică la ceas aniversar
Autor: PF DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologia dogmatică şi spiritualitatea filocalică la ceas aniversar: Părintele Profesor Ioan Ică la vârsta de 80 de ani
Autor: IPS Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologia ca ştiinţă şi mărturisire în viziunea Părintelui profesor dr. Ioan Ică
Autor: Pr. Prof. Dr. Valer Bel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Contribuţia părintelui profesor dr. Ioan Ică la dialogul teologic dintre Biserica Ortodoxă Română (BOR) şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD)
Autor: Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cele „trei Simboluri principale” (Tria Symbola catholica sive oecumenica) ale Reformei lutherane. Textele şi explicarea lor
Autor: Adolf Martin Ritter
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sofia –“ înţelepciunea lui Dumnezeu
Autor: Karl Christian Felmy
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Taina Botezului în viziunea Părinţilor duhovniceşti şi filocalici
Autor: Arhid. Prof. Dr. Constantin VOICU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

„Caliştii” Filocaliei şi scrierile lor isihaste: enigme, descoperiri şi o recentă restituire
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Câteva consideraţii pe marginea ontologiei trinitare capadociene
Autor: Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Preasfinţitul patriarh al Constantinopolului kyr [domn] Calist 100 de capitole despre curăţia inimii, cum câte puţin se curăţeşte şi se ridică spre vederea contemplativă
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Omilia la Schimbarea la Faţă a episcopului Vasile al Seleuciei
Autor: Pr. Drd. Radu Gârbacea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
123Unitatea pe care o căutăm: explorând speranţele şi provocările pentru ecumenism astăzi: 10 teze despre reflecţia actuală cu privire la unitatea Bisericii
Autor: Rev. Dr. Olav Fykse Tveit
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Conferinţa internaţională „Viitorul teologiei într-un context în schimbare al universităţilor în Europa şi mai departe”, Oslo (Granavollen), Norvegia, 6-8 iunie 2012
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Conferinţă Societas Ethica la Sibiu, 23-26 august 2012
Autor: Dr. Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Ioan Gură de Aur, Omilii la statui, studiu introductiv, traducere şi note de Adrian Podaru, volumul I şi II, Ed. Polirom, 2011, 448 şi 454 p., ISBN 978-973-46-2362(3)-1
Autor: Drd. Ioan Alexandru Dăian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Maximele Părinţilor –“ sfaturi înţelepte pentru o viaţă creştină, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2010, 212 p., ISBN 978-973-7859-57-0
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Adrian Murg, Soteriologia scrierilor lucanice, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2011, 326 p., ISBN 978-973-752-579-6
Autor: Pr. Prof. Univ. Dr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Marie Verdoner, Narrated Reality. The Historia ecclesiastica of Eusebius of Caesarea, Early Christianity in the Context of Antiquity, vol. IX, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc., 2011, 209 p., ISBN 978-3-631-60588-2
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sabino Chialà , Isaac Sirianul –“ asceză singuratică şi milă fără sfârşit, trad. Maria-Cornelia şi diac. Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2012, 508 p. + 8 planşe, ISBN 978-973-7859-83-9
Autor: Dr. Ciprian-Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jean-Claude Larchet, Despre iubirea creştină, traducere Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucureşti, 2010, 334 p., ISBN 978-973-136-219-9
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonah Calinic (Berger), Provocări ale gândirii şi vieţii ortodoxe astăzi –“ reflecţii despre temeiurile creştine, traducere Maria-Cornelia şi diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2012, 224 p., ISBN 978-973-7859-80-8
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

James F. Puglisi (ed.), How can the Petrine Ministry be a Service to the Unity of the Universal Church? William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan/Cambridge, 2010, 369 p., ISBN 978-0-8028-4862-8
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Olav Fykse Tveit, Christian Solidarity in the Cross of Christ, World Council of Churches Publications, Geneva, 2012, 145 p., ISBN 978-2-8254-1568-9
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

P.S. Macarie Drăgoi, Ortodocşi şi greco-catolici în Transilvania (1867-1916): convergenţe şi divergenţe, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011, 465 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Florin Dobrei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologia ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, coordonator: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
Autor: Dr. Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Laurenţiu Rădoi, Vâlcea. Vatră de cultură şi spiritualitate românească, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2012, 564 p.
Autor: Dr. Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Vasa Lupulovici, Viaţa bisericească a sârbilor din Banat între anii 1865-1918, Presa Universitară Clujeană, 2009, ISBN 978 973 610 916 4, 522 p.
Autor: Dr. Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Raimar Kremer, Jutta Lutzi, Bernd Nagel, Unfall als Krise. Beratung von Menschen nach einem traumatischen Erlebnis (Accidentul ca şi criză. Consilierea oamenilor după un eveniment traumatic), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2011, 139 p., ISBN 978-3-525-67006-4
Autor: Diac. Dr. ştefan L. Toma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mark Hill QC (ed.), Religion and Discrimination Law in the European Union/ La discrimination en matiere religieuse dans l'Union Europeenne, Institut for European Constitutional Law, University of Trier, 2012, 428 p., ISBN 978-3-9814926-0-6
Autor: Dr. Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

The Routledge International Handbook of Religious Education, Edited by Derek H. Davis and Elena Miroshnikova, Routledge, Londra & New York, 414 p., ISBN 978 0 415 53630 1
Autor: Dr. Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Karl Giberson, Mariano Artigas, Oracolele ştiinţei. Oameni de ştiinţă celebri despre Dumnezeu şi religie,traducere din limba engleză de Adina Aleman, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2011, 384 p., ISBN 978-606-588-100-6
Autor: Drd. Călin Emilian Cira
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Panayotis Nellas, Hristos, Dreptatea lui Dumnezeu şi îndreptarea noastră –“ pentru o soteriologie ortodoxă, traducere: pr. prof. Ioan Ică sr, Editura Deisis, Sibiu, 2012, 364 p., ISBN 978-973-7859-81-5
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

López Salva, M. (ed.), De cara al má¡s allá¡. Conflicto, convivencia y asimilación de modelos paganos en el cristianismo antiguo, Zaragoza, Pórtico, 2011, 350 p., ISBN 978-84-7956-075-1
Autor: Ciprian-Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Vasile Muntean, Scrieri teologice şi istorice, Ed. Episcopiei Caransebeşului, 2012, ISBN 978 606 92513 7 9
Autor: Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Dumitru Găină, De la Segarcea Deal la Melbourne. Memorii, Ed. GrafoAnaytis, Ploieşti, 2012
Autor: Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic