revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Suicidul şi atitudunea Bisericii faţă de el
Autor: Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul) - (II) Exigenţe pastorale
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Statutul canonic al Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei între 1864-1925
Autor: Conf. Univ. Dr. Paul Brusanowski
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Misiune şi slujire în Instituţiile social-medicale
Autor: Pr. Dr. Ioan Ciprian Cândea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

„Cea de-a Treia Romă” – între utopie şi realitate
Autor: Pr. Lect. Drd. Adrian Ignat
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sf. Gallus, un misionar în teritoriul alamanilor
Autor: Pr. Drd. Alexandru Nan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Apariţia slavilor în istoria Europei şi formarea primului stat bulgar
Autor: Diac. Drd. Ovidiu Doran
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic –, ieri, azi şi în veci Acelaşi. Temeiuri scripturistice şi dogmatice ale prezenţei Domnului în cadrul Sfintei Liturghii
Autor: Drd. Stelian Gomboş
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Manuscrisele biblice din Biblioteca de la Qumran şi importanţa acestora pentru studiul biblic
Autor: Drd. Doru-Constantin Doroftei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Despre principiile canonice fundamentale ale Ortodoxiei
Autor: Pr. Prof. Liviu Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Pentru o evaluare onestă a cercetării teologice ortodoxe româneşti.
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

MEMORIU Privind necesitatea definirii unor criterii proprii de evaluare a calităţii cercetării teologice ortodoxe în contextul cadrului naţional al învăţământului superior din România
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Anexa. Evaluarea relevanţei platformelor bibliometrice ISI şi ERIH pentru teologia academică ortodoxă[1]
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Simpozionul teologic internaţional dedicat analizei istorice, doctrinare şi spirituale a Simbolului de credinţă niceeo-constantinopolitan, Arad, 8-10 iunie 2010
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Recenzii
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda, Sibiu/Geneva
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Notiţe bibliografice
Autor: Dr. Iulian Ciprian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic