revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: PS Dr. Gurie Georgiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: PS Andrei Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Autor: PS Dr. Sofronie Drincec
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: ÎPS Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: ÎPS Dr. Irineu Pop
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Reconciliation through Remembering An Overview about the Methodology of Healing of Memories (HoM)
Autor: Revd. PhD Student Dieter Brandes
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Knowing the Mystery of God’s Son Incarnation in the Spiritual Experience within the Writings of Saint Maximus the Confessor (II)
Autor: H.E. Prof. Irineu Popa
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

The theological education in Kiev and Cluj-Napoca Between history and perspectives
Autor: Arhim. Assist. Prof. Benedict Valentin Vesa
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Învățământul teologic kievean și clujean între istorie și perspective
Autor: Arhim. Lect. Dr. Benedict Valentin Vesa
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

The Kievian Theological Education – A Model for the Romanian Theological Education
Autor: Revd. Prof. Aurel Pavel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Învățământul teologic kievian – matrice a învățământului teologic românesc
Autor: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Venerable Paisius Velichkovsky at the Kiev Theological Academy. The meanings of a choice
Autor: Archim. PhD Student Damaschin Luchian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuviosul Paisie Velicikovscki la Academia Duhovnicească de la Kiev. Semnificaţiile unui gest
Autor: Arhim.Drd. Damaschin Luchian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Important Hierarchs of the Romanian Orthodox Church Who Studied at the Spiritual Academy in Kiev
Autor: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ierarhi de seamă ai Bisericii Ortodoxe Române care au studiat la Academia Duhovnicească de la Kiev
Autor: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Academia Teologică de la Kiev (1615-2015)
Autor: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (II)
Autor: ÎPS Prof. Dr. Irineu POPA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Reconciliere prin aducere aminte O privire de ansamblu asupra metologiei Vindecării memoriei
Autor: Rev. Drd. Dieter Brandes
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Un opuscul exegetic maximian ignorat pentru o aniversare uitată
Autor: Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr.
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

O omilie pseudo-hrisostomică recent editată: Despre străpungerea inimii şi înfrânare (CPG 5062)
Autor: Pr. Dr. Radu Gârbacea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Documentul „Misiunea Bisericii în lumea contemporană” a Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, 18-26 iunie 2016, Creta, Grecia
Autor: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel / Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Contribuția Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptății, libertății, fraternității și dragostei între oameni și la eliminarea discriminării rasiale și a altor forme de discriminare
Autor: Traducere din engleză de Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Manifestările academice dedicate împlinirii celor 230 de ani de învățământ teologic la Sibiu
Autor: Dr. Ștefan Mărculeț
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la aniversarea a 230 de ani de învățământ teologic ortodox neîntrerupt la Sibiu, 16-22 mai 2016
Autor: † D A N I E L
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Vocație și dăinuire
Autor: † Laurenţiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu la ceas aniversar
Autor: Pr. Prof. Dr. Nicolae Chifăr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Bibel. Jugendbibel der Katholischen Kirche, Youcat Foundation / Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2015, 430 p.; ISBN 978-3-945148-12-9 www.youcat.org; ISBN 978-3-460-32587-6 www.bibelwerk.de
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Armand Puig i Tàrrech, John M.G. Barclay, Jörg Frey, The Last Years of Paul, Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, 608 p., ISBN 978-3-16-153346-4
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Jack J. Gibson, Peter between Jerusalem and Antioch. Peter, James and the Gentiles, Mohr Siebeck, Tübingen, 2013, 340 p., ISBN 978-3-16-151889-8
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Metropolitan Hilarion Alfeyev (ed.), St. Isaac the Syrian and His Spiritual Legacy, St. Vladimir`s Seminary Press Yonkers, New York, 2015, 288 p.; ISBN 978-0-88141-526-1
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonahul Eftimie Athonitul, Din tradiția ascetică și isihastă a Sfântului Munte Athos, traducere din limba greacă de Ieroschim. Ștefan Nițescu (Schitu Lacu, Sfântul Munte Athos), Editura Evanghelismos, București, 2016, 493 p. (ISBN 978- 606-8562-24-7)
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Lect. Dr. Sorin Şelaru, Biserica – laborator al învierii: perspective asupra eclesiologiei părintelui Dumitru Stăniloae, Editura Basilica, Bucureşti, 2014, ISBN 978-606-8459-99-6
Autor: Drd. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
110 ani de la sfinţirea Catedralei Mitroplitane din Sibiu
Autor: Dr. Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Eseu bibliografic