revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2016
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: Înaltpreasfinţitul Dr. Irineu Pop
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Scrisoare pastorală cu prilejul măritului şi luminatului praznic împărătesc al Învierii Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos
Autor: Preasfinţitul Dr. Sofronie Drincec
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: Preasfinţitul Andrei Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului RT 2/2015
Autor: Preasfinţitul Dr. Gurie Georgiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Imperativul (normă, lege, poruncă, ordine, rânduială, disciplină, autoritate). O perspectivă onto-teologică
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Problema superstițiilor la enoriași și calea eliberării de superstiții în procesul catehizării. Reflecțiile catehetului pe baza experienței practice
Autor: Vladimir Iakunțev
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
A doua Întrunire a Comitetului Interortodox Special pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe (Chambesy/Elveția 15-21 feb 2015)
Autor: Ştefan L. Toma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Alegerea şi hirotonia noului Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului: Preasfinţitul Ilarion Făgărăşanul
Autor: Ştefan Mărculeţ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Pr. Porphyrios Georgi, Înviere şi viaţă. Eshatologia în învăţătura Sf. Grigorie Palama, traducere de Diac. Dr. Ştefan Toma, Ed. Andreiana, Sibiu, 2015, 240 p., ISBN 978-606-8602-33-2
Autor: Vlad-Andrei Fişcă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Antoine Arjakovsky, The Way. Religious Thinkers of the Russian Emigration in Paris and their Journal, 1925-1940, Translated by Jerry Ryan, Edited by John A. Jillions and Michael Plekon, Foreword by Rowan Williams, University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana, 2013, 766p., ISBN 13: 978-0-268-02040-8, ISBN - 10: 0-268-0240-X
Autor: Lect. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

The transhumanist reader: classical and contemporary essays on the science, technology, and philosophy of the human future, edited by Max More and Natasha Vita-More. Wiley-Blackwell, 2013
Autor: Protos. Vasile Bîrzu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic