revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Pastorala la Sărbătoarea Învierii
Autor: ÎPS Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Învierii
Autor: ÎPS Dr. Irineu Pop
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Învierii
Autor: PS Dr. Sofronie Drincec
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Învierii
Autor: ÎPS Ioan Selejan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Învierii
Autor: PS Dr. Gurie Georgiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Ierusalimul este pretutindeni –“ cu privire la învăţătura lui Macarie despre Ierusalim
Autor: Prof. Dr. Martin Tamcke
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Problematica răului în gândirea Sf. Vasile cel Mare. Consideraţii din perspectiva istoriei religiilor
Autor: Lect. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pluralismul religios din perspectiva legislaţiei teodosiene emise în perioada 381-387
Autor: Drd. Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Hristos ca Rege şi Mare Preot Tema întâietăţii şi ierarhicităţii în arta plastică creştină
Autor: A.M. Kopirovski
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Contribuţie la cunoaşterea unei valoroase piese de artă liturgică –“ iconostasul Bisericii din Groapă
Autor: Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Elita culturală laică şi cea bisericească într-o dezbatere privind profilul preotului transilvănean de la începutul secolului XX
Autor: Dr. Andreea Dăncilă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Omilia la Lazăr a episcopului Vasile al Seleuciei (BHG 2225; CPG 6663)
Autor: Pr. drd. Radu Gârbacea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cele 50 de capitole ascetice ale arhiepiscopului Leon al Ohridei –“ scurt tratat bizantin de teologie a necazurilor –“
Autor: Arhid. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Europa şi transdisciplinaritatea. Sensul proiectului european din perspectivă culturală, religioasă şi lingvistică, ediţia a II-a (Raţiune şi credinţă în Europa secolului XXI)
Autor: Emmanuel Frunzulică
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Natura umană: trup şi suflet
Autor: Richard Swinburne
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Vahan S. Hovhanessian (editor), The Canon of the Bible and the Apocrypha in the Churches of the East, Bible in the Christian Orthodox Tradition, II
Autor: Pr. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Finn Damgaard, Recasting Moses. The Memory of Moses in Biographical and Autobiographical Narratives in Ancient Judaism and 4th-Century Christianity, Early Christianity in the Context of Antiquity 13
Autor: Pr. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Klaus Martin Girardet, Der Kaiser und sein Gott. Das Christentum im Denken und in der Religionspolitik Konstantins des Großen
Autor: Ciprian Nedelcu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Nemesius din Emesa, Despre natura omului, ediţie bilingvă, traducere din limba greacă, studiu introductiv şi note explicative de Walter Alexander Prager
Autor: Ciprian Nedelcu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Charles M. Stang, Apophasis and Pseudonymity in Dionysius the Areopagite: „No longer I” (Oxford Early Christian Studies)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paul L. Gavrilyuk, Pătimirea Dumnezeului nepătimitor. Dialecticile gândirii patristice
Autor: Protosingel Dr. Vasile Bîrzu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Calist Angelicude, Trei tratate isihaste, traducere din limba greacă veche şi note de Laura Enache, studiu introductiv de Î.P.S. Simeon Koutsas
Autor: Protosingel Dr. Vasile Bîrzu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Christoph Klein, Spovedania în Biserica Evanghelică Săsească din Transilvania, trad. Ramona Besoiu
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Florin Dobrei, Revista teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului (1944-1947; 1951-2011) –“ repere monografice, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane
Autor: Pr. Dr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Părintele Gheorghe Colţea, Poteci de lumină. Douăzeci şi una de trepte spre rai. Gânduri rostite,
Autor: Pr. Dr. Ioan C. Teşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Kevin Chen, Eschatological Sanctuary in Exodus 15:17 and Related Texts, (Studies in Biblical Literature vol. 154)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Wilko Teifke, Offenbarung und Gericht. Fundamentaltheologie und Eschatologie bei Guardini, Rahner und Ratzinger ( Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie Band 135)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Hope Antone, Wati Longchar, Hyunju Bae, Huang Po Ho & Dietrich Werner (editori), Asian Handbook for Theological Education and Ecumenism, Regnum Studies in Global Christianity
Autor: Pr. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Caterina Belo şi Jean-Jacques Pérennès (eds.), Mission in Dialogue. Essays in Honour of Michael L. Fitzgerald, (Les Cahiers du Mideo 5)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

James G. Williams, Girardians. The Colloquium on Violence and Religion, 1990-2010, Reihe: Beiträge zur mimetischen Theorie. Religion - Gewalt –“ Kommunikation –“ Weltordnung Bd. 32
Autor: Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Monika Glavac, Daria Pezzoli-Olgiati, Anna-Katharina Höpflinger (eds.), Second Skin. Körper, Kleidung, Religion
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Rupert Shortt, Christianophobia: A Faith under Attack, Ebury (Random House)
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic