revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2013
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Cuvânt pastoral la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: ÎPS Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Învierii Domnului
Autor: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Sfânta Liturghie –“ Icoana Împărăţiei
Autor: Conf. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Misiunea baptismală ca înfiere duhovnicească şi fundament al identităţii creştine
Autor: Pr. Prof. Dr. Mihai Himcinschi
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Practica liturgică a primirii în Biserica Ortodoxă a non-ortodocşilor: evaluări şi perspective Probleme liturgice, practice şi doctrinare
Autor: Pr. Conf. Dr. Dumitru A. VANCA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Controversa gnoseologică dintre Eunomie şi Sfântul Vasile cel Mare
Autor: Pr. Drd. Axente Cosmin Coşorean
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teodosie cel Mare şi Edictul de la Tesalonic (28 februarie 380) Circumstanţe, comentariu, receptare
Autor: Drd. Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Coordonatele predicii lui Girolamo Savonarola (1492-1498)
Autor: Pr. Drd. Iulian-Mihail Vasile
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Biserică, societate, naţiune, stat în România interbelică Biserica Ortodoxă Română şi „ispita totalitară” de dreapta
Autor: Lect. Dr. George Enache
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Vizita Secretarului General al Consiliului Mondial al Bisericilor în România: 15-20 mai 2012
Autor: Pr. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Curs comun între Facultăţi: Balamand, Liban, 24-28 aprilie 2012
Autor: Pr. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Simpozion internaţional dedicat transdisciplinarităţii la Sibiu (10,16 mai, 2012)
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cum pot ortodocşii să-i ajute pe alţii să-i înţeleagă mai bine?
Autor: Michael KINAMON
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Ediţia critică a „Cuvintelor ascetice” ale sfântului Isaac Sirul –“ pe marginea unui remarcabil monument filologico-duhovnicesc
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

The Universal Bible of the Protestant, Catholic, Orthodox, Ethiopic, Syriac, and Samaritan Church, Fifth Estate Publishers, Blountsville, 2010, 780 p. ISBN 13: 9781933580937
Autor: Drd. Alexandru Ioniţă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Nina-Maria Wanek (ed.), Psaltike. Neue Studien zur byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram, Praesens Verlag, Wien, 2011, 397 p. ISBN 978 3 7069 0458 2
Autor: Drd. Alexandru Ioniţă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Rolv Olasen (ed.), Mission and Postmodernities, Regnum Edinburgh 2010 Series, Edinburgh, 2011, 270 p., ISBN 978-1-870345-97-2,
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Assaad E. Kattan, Fadi A. Georgi (editori), Thinking Modernity. Towards a Reconfiguration of the Relationship between Orthodox Theology and Modern Culture, Balamand Theological Conferences I, Amchit, Lebanon, 2010, 230 p., ISBN 978-9953-452-31-9,
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Lector Univ. Dr. Ioan Mihoc Credinţă, viată şi misiune în perspectivă paulină şi ioaneică (Colecţia „Orizonturi socio-umane”), Ed. „Eftimie Murgu”, Reşiţa, 2012, 365 p.
Autor: Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Iustin Filozoful-Martir: dosarul autobiografic, hagiografic şi liturgic, vol. realizat de Ioan I. Icăjr, Ed. Deisis, Sibiu, 2011, 173 p., ISBN: 978-973-7859-72-3
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Fericitul Augustin, Despre credinţă şi Crez, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2010, 89 p., ISBN: 978-973-616-151-3
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Fericitul Augustin, Predici, traducere ieromonah drd. Arsenie Obreja, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2010, 251 p., ISBN: 978-973-710-188-4
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuviosul Nichita Stithat, Despre suflet, traducere din limba greacă, cuvânt înainte şi note de preot Ion Andrei Gh. Ţârlescu, Editura Andreas, Bucureşti, 2012, 159 p., ISBN 978-606-8271-06-4
Autor: Drd. Adrian-Nicolae Păunescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Ignatie Briancianinov, De la întristarea inimii la mângâierea lui Dumnezeu. Scrisori către mireni, trad. din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2012, 236 p., ISBN 978-973-136-281-6
Autor: Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Tomáš Špidlík, Inima şi Duhul în învăţătura Sfântului Teofan Zăvorâtul. O fenomenologie ascetico-mistică, trad. Maria-Cornelia Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2011, 396 p., ISBN 978-973-7859-71-6
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, Rugăciunea lui Iisus: mijloc terapeutic de purificare a minţii, Editura Universităţii din Oradea, 2010, 277 p.
Autor: Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandrit Serafim Alexiev, Veşnicia, amară sau fericită? Viaţa de după moarte, traducere din limba bulgară de Gheorghiţă Ciocioi, Editura Sophia, Bucureşti, 2011, 111 p., ISBN 978-973-136-262-5
Autor: Drd. Adrian-Nicolae Păunescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Necazurile vieţii –“ suferinţa purtătoare de sens, dreptatea dumnezeiască, despre iertarea păcatelor, traducere din limba greacă de Preot Vasile Manolache, Editura De Suflet, Editura Tabor, Bucureşti, 2011, 167 p., ISBN 978-606-92942-2-2
Autor: Drd. Adrian-Nicolae Păunescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Dr. Dmitri Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici, trad. din limba rusă de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2011, 214 p., ISBN 978-973-136-247-2
Autor: Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Marie-Dominique Phillippe, Despre iubire, Editura Paideia, Bucureşti, 2011, 229 p., ISBN 978-973-596-672-
Autor: Pr. Drd. Cătălin Crişan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Biserica Ortodoxă din Europa de Est în secolul XX, coord. Christine Chaillot, traducere de Liliana Donose Samuelsson, Humanitas, Bucureşti, 2011, 496 p., ISBN 978-973-50-3109-1
Autor: Drd. Dragoş Boicu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Chiril al Alexandriei, Vremea postului şi a înfrânării. Scrisori pascale. Partea întâi (414-424), traducere din lb. greacă, studiu introductiv şi note de pr. dr. Gabriel Mândrilă, Ed. Sophia/Metafraze/Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2012, 414p., ISBN 978-973-136-91-5; ISBN 978-606-92844-3-8; ISBN978-606-529-194-2
Autor: Pr. Drd. Sorin Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Nectarie de Eghina, Făcătorul de minuni, De ce Papa şi supuşi lui s-au despărţit de Biserica lui Hristos. Studiu istoric despre cauzele Schismei, despre perpetuarea acesteia şi despre posibilitatea sau imposibilitatea unirii celor două Biserici, Răsăritenă şi Apusenă, traducere din lb. greacă de Caliope Papacioc, Ed. Evanghelismos, Bucureşti, 2011, 359 p., vol. I, ISBN 978-973-7812-81-0
Autor: Pr. Drd. Sorin Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

S. Aurelii Augustini, Sermones ad populum in Natali Domini nostri Iesu Christ, traducere din lb. latină, notă asupra ediţiei, cuvânt înainte, note şi bibliografie de Aurel Lupu, Ed. Nemira, 2010, 170 p., ISBN 978-606-579-150-3
Autor: Pr. Drd. Sorin Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Ciprian, Episcopul Cartaginei, Scrisori, traducere din lb. latină de prof. Ion Diaconescu şi prof. dr. Ovidiu Pop, Ed. Sofia, Bucureşti, 2011, 428 p., ISBN 978-973-136-249-6
Autor: Pr. Drd. Sorin Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Ioan de Kronstadt, Adevărurile în care cred, trad. Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2012, 246 p., ISBN 978-973-136-215-1; ISBN 978-606-529-102-7
Autor: Drd. Silviu Ciută
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Cultura teologică românească. Scurtă prezentare istorică, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, 167 p., ISBN 642-283-900-192-0
Autor: Drd. Silviu Ciută
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Episcopul Melchisedec Ștefănescu, Tratat despre cinstirea şi închinarea icoanelor, ediţie îngrijită şi note de Eugen Drăgoi, Ed. Partener Galaţi, 2010, 84 p. ISBN.978-973-1914-05-03
Autor: Pr. Drd. Mihai Roşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

George Enache, Adrian Nicolae Petru, Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Ed. Partener, Galaţi, 2009, 167 p., ISBN 978-973-88713-7-3
Autor: Pr. Drd. Mihai Roşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ana-Maria Rădulescu, Clerici ortodocşi în închisorile comuniste, Judeţul Dolj A-B, Ed. Aius, Craiova, 2011, 347 p., ISBN 978-606-562-095-7
Autor: Pr. Drd. Mihai Roşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Iulian-Mihai Vasile, Roznovul în mărturii documentare –“ până la jumătatea veacului al XIX-lea, Ed. Alfa, Piatra Neamţ, 2011, 174 p., ISBN 978-606-8090-78-8
Autor: Drd. Ioan Alexandru Dăian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Mircea Cricovean, Crâmpeie din teologia şi spiritualitatea Părinţilor Bisericii, Ed. Marineasa, Timişoara, 2009, 330 p., ISBN 978-973-631-603-6
Autor: Pr. Drd. Sorin Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Emanoil Băbuş, Bizanţul –“ istorie şi spiritualitate, ed. a II-a, revizuită şi adăugită, Ed. Sophia, Bucureşti, 2010, 477 p., ISBN 978-973-136-220-5
Autor: Pr. drd. Sorin Doru Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Basile Tatakis, Filosofia Bizantină, traducere din lb. franceză de Eduard Florin Tudor, Ed. Nemira Publishing House, Bucureşti, 2010, 365 p., ISBN 978-606-579-119-0
Autor: Pr. Drd. Sorin Vasiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Olivier Clement, Hristos, pământul celor vii. Eseuri teologice, trad. Olimpia Coroamă, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2010, 167 p., ISBN 978-973-669-996-2
Autor: Drd. Silviu Ciută
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Iulian Gheţu, Sfinţii îngeri, Editura Mila Creştină, Fălticeni, 2011, 337 p., ISBN 978-606-8084-16-9
Autor: Drd. Ioan Alexandru Dăian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paul Copan, Is God a moral monster? Making sense of the Old Testament God, Baker Books, Grand Rapids, MI, 2011, 252 p., ISBN: 978-0-8010-7275-8
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Brian Davies, Thomas Aquinas on God and evil, Oxford University Press, 2011, 172 p., ISBN: 978-0-19-979089-0
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Monahul Moise Aghioritul, Familia, părinţi şi copii, trad. Pr. Dr. Iulian Eni, Ed. Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2011, 70 p. ISBN 978-973-1865-24-9
Autor: Pr. Drd. Mihai Roşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Mateja Matejic, Ortodoxia. Curajul de a fi diferit, puterea de a rămâne acelaşi, trad. şi cuvânt înainte de mrd. Silviu Ciută, Ed. Ecclesiast, Sibiu, 2011, 133 p., ISBN 978-606-92860-4-3
Autor: Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Mateja Matejic, Ortodoxia. Curajul de a fi diferit, puterea de a rămâne acelaşi, trad. şi cuvânt înainte de mrd. Silviu Ciută, Ed. Ecclesiast, Sibiu, 2011, 133 p., ISBN 978-606-92860-4-3
Autor: Deac Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandritul Rafail Karelin, Drumuri spre cunoaşterea de sine. Convorbiri despre viaţa duhovnicească, trad. din limba rusă de Pr. Nicolae Creţu, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2012, 245 p., ISBN 978-973-136-289-2
Autor: Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandritul Lazăr, Despre bolile tainice ale sufletului, trad. din limba rusă de Pr. Nicolae Creţu, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2012, 234 p., ISBN 978-973-136-290-8
Autor: Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. şerban Tica, Cum poţi fi smerit. Sfaturi practice pentru vremurile de azi, Ed. de Suflet, Bucureşti, 2011, 127 p., ISBN 978-606-92942-4-6
Autor: Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

R.A.H. King şi Dennis Schilling (eds.), How should one live? Comparing ethics in ancient China and Greco-Roman antiquity, Walter de Gruyter, Berlin/Boston, 2011, 343 p., ISBN: 978-3-11-025287-3
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic