revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
† LAURENŢIU DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL SIBIULUI ŞI MITROPOLITUL ARDEALULUI
Autor: IPS Laurenţiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

† IOAN DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOPUL COVASNEI ŞI HARGHITEI HRISTOS A ÎNVIAT!
Autor: IPS Ioan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Centenar Noica
Autor: Arhid. Prof. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologie dogmatică şi experienţă ascetico-mistică în gândirea Arhimandritului Sofronie Saharov
Autor: Protos. Dr. Nathanael Neacşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Despre epicleza euharistică
Autor: Drd. Stelian Gomboş
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Concepţia canonică a mitropolitului Andrei Şaguna privind organizarea Ortodoxiei ecumenice şi a poziţiei Mitropoliei româneşti din Transilvania şi Ungaria
Autor: Conf. Univ. Dr. Paul Brusanowski
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mitropolitul Iosif Budai al Ardealului (1680-1682)
Autor: Lect. Dr. Florin Dobrei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Concordatul României cu Vaticanul. Câteva aspecte ale relaţiilor României cu Vaticanul şi situaţia Bisericii în perioada 1918-1928
Autor: Diacon Drd. Sergiu Tomescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Simbolul liturgic în arhitectura bisericii, locaş de închinare*
Autor: IPS. Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologia liturgică şi provocările cercetării moderne: Epicleză euharistică în secolul al II-lea?
Autor: Conf. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Grigorie cel Mare (Dialogul). (I.) Preotul – între aspiraţii şi neajunsuri
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Biserică – societate – naţiune – stat în România interbelică
Autor: Lect. Dr. George Enache
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Poziţia ortodoxă faţă de dialogul inter – religios. Dialogul cu Islamul
Autor: Adrian Boldişor
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Dialogul teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (EKD) –“ scurt istoric
Autor: Pr. Prof. Aurel Pavel; Masterand Petru Ciprian Nedelcu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cea de a 12-a întâlnire de dialog teologic bilateral dintre Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania (Goslar XII)
Autor: Pr. Prof. Aurel Pavel; Trad. Vasile Adrian Carabă; Revizuirea traducerii: Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Carmelo Torcivia (ed.), „Il Kerzgma cristiano e i legami affettivi”, Ed. Il pozzo di Giacobbe, Trapani, 2009, 229 p.
Autor: Maria Curtean
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic