revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2017
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Cunoaşterea Tainei Înomenirii Fiului lui Dumnezeu în experienţa Duhului la Sfântul Maxim Mărturisitorul (I)
Autor: IPS Pr. Acad. Dr. Irineu Popa
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Lumini și umbre: „paradoxul Dostoievski” sau între ateism și credința în Iisus Hristos
Autor: Lect. Dr. Ciprian Toroczkai & Conf. Dr. Daniela Preda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paideia Christi sau despre întâlnirea dintre creștinismul primar și educația greacă
Autor: Adolf Martin Ritter
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Prigoana monahismul românesc în timpul regimului comunist – o încercare de recontextualizare
Autor: Pr. Drd. Ioan ŞARPE
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cristalizarea spiritualităţii ortodoxe în secolele al IV-lea - al V-lea. Emergenţa operei Sfântului Diadoh
Autor: Protos. Dr. Vasile Bîrzu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Despre asceză – un surprinzător tratat în Bizanțul Comnenilor
Autor: Arhid. Dr. Ioan I. Ică Jr.
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Despre „Declarația de la Marrakesh” - Ianuarie 2016
Autor: Pr. Prof. Dr. Aurel Pavel; Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Declarația de la Marrakesh despre drepturile minorităților în comunitățile majoritare predominant musulmane
Autor: Pr. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Konstantin Nikolakopoulos, Imnografia ortodoxă la început şi astăzi. Dicţionar de termeni liturgici şi imnologici, trad. de Diac. Alexandru Ioniţă şi editată sub coordonarea Prof. Dr. Adrian Marinescu, Basilica, Bucureşti, 2015, 164 p., ISBN 9786062900335
Autor: Prof. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Johannes Hofmann, Zentrale Aspekte der Alten Kirchengeschichte, 2., korrigierte Auflage, Echter Verlag, Würzburg, 2013, XII+216 p., ISBN 978-3-429-03467-2.
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

John Fea, Why Study History? Reflecting on the Importance of the Past, Baker Academic, Grand Rapids, Michigan, 2013, IX+182 p., ISBN 978-0-8010-3965-2
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ugo Sartori, L’omelia, evento comunicativo. In cerca di tratti francescani, Edizioni Messagero di Sant’Antonio, Padova, 2015, 119 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Necula
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Nicolae Chifăr, Dr. Petre Guran, Lect. Dr. Ioan Ovidiu Abrudan, Epoca lui Constantin Brâncoveanu în contextul sud-est european: Biserică, societate, geopolitică, Editurile Andreiana/Astra Museum, Sibiu, 2014, ISBN 978-606-8602-27-1, 978-606-733-041-0, 376 p.
Autor: P. G.
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Lenelotte Möller/Hans Ammerich, Einführung in das Studium der Kirchengeschuichte, VBG (Wissentschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt, 2014, 160 p., ISBN 978-3-534-23541-4
Autor: Pr. Conf. Dr. Habil. Daniel BUDA
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic