revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2016
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Matei 23, 33: imaginea reptiliană a fariseilor ca argument pentru sorgintea demonică a fățărniciei
Autor: Pr. Drd. George Cosmin PIȚ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Un prețios manuscris melurgic din Biblioteca de Stat a Monumentului Național din Grottaferrata: Codexul Cryptense Γ.γ.ΙΙ Excurs istoric și liturgic în conținutul manuscrisului cu descrierea detaliată a acestuia
Autor: Drd. George DIACONU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

John Wycliff şi Lollarzii: Precursorii Reformei Protestante
Autor: Drd. Ginel MOCANU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Situaţia creştinilor în Peninsula Balcanică în epoca otomană Rolul convertiţilor la islam în constituirea statului otoman
Autor: Prof. Dr. Paul Brusanowski
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mişcarea religioasă a femeilor din Evul Mediu apusean clasic şi târziu
Autor: Adolf Martin Ritter
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Vindecând o rană. Sfântul Ioan Hrisostom despre femei și chipul lui Dumnezeu
Autor: Prof. Dr. Andreas HEISER
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Locul femeii în Biserica Ortodoxă şi problema hirotonirii femeilor
Autor: Pr. Conf. Dr. Ioan Mircea IELCIU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Profilul femeilor în acţiunea militară a cruciadei I. Structura socială a armatei cruciadelor pe frontul de acasă şi în Levant
Autor: Drd. Daniel CERGAN
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A te îngriji și a te sili pentru multe, dar și a alege partea cea bună: Femeile ortodoxe în istoria mișcării ecumenice dintr-o perspectivă ecumenical ne-ortodoxă
Autor: Dr. Fulata Lusungu Moyo
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Femeile și misiunea în Biserica primară. Câteva dovezi aduse de Julian Apostatul
Autor: Pr. Conf. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Solie în favoarea creştinilor a lui Atenagora Atenianul
Autor: Drd. Călin Popescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Centrul de dezvoltare pentru școlari, un posibil model de educație pentru viață
Autor: Lect. Dr. Carmen Maria CHIŞIU
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Conf. dr. pr. Ilie Melniciuc-Puică, Lect. dr. diac. Cătălin Vatamanu, Asist. dr. pr. Cezar-Paul Hârlăoanu, Vorbirea şi tăcerea în Revelaţie. Festschrift la cea de-a 65-a aniversare a Prof. dr. pr. Petre Semen, Doxologia, Iaşi, 2014, 266 pp., ISBN 978-606-666-329-8
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin Oancea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Simeon, Mitropolitul Evhaitelor, Ioan Pustnicul, Vasile Maleinos, Epistole ascetice (Col. Viața în Hristos, seria Mărgăritare, nr. 4), traducere din greaca veche de Laura Enache, ediție îngrijită, introducere și note de pr. Dragoș Bahrim, Editura Doxologia, Iași, 2014, ISBN 978-606-666-319-9, 78 p.
Autor: Pr. Dr. Ioan Bădiliță
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Elena Chircev, Muzica românească de tradiție bizantină între neume și portativ, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2013, ediția a II-a revizuită, ISBN 978-973-53-1070-7; vol. 1: Transcrierea muzicii românești de tradiție bizantină în notație lineară, ISBN 978-973-53-1071-4, 187 p.; vol. 2: Repertoriul liturgic românesc notat pe portativ în colecțiile de cântări bisericești din Transilvania și Banat, ISBN 978-973-53-1072-1, 235 p.
Autor: Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Gabriel-Viorel Gârdan şi Daniel Aron Alic (ed., note şi studiu introductiv), Pr. Gheorghe Henția, O călătorie în America, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, ISBN: 978-973-595-756-8 , 176 p.
Autor: Pr. Conf. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Vasilios Gh. Skiadas, Educarea-învăţarea-recreerea copilului din punct de vedere pedagogic creştin, traducere: pr. dr. Ciprian Ioan Staicu, Galaţi, Editura Egumeniţa, 2014, ISBN 978-606-550-149-2
Autor: Drd. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Liliana Naclad, Discursul religios în mass-media. Cazul României postdecembriste, Editura Institutul European, Iași, 2013, ISBN 978-973-611-849-4
Autor: Drd. Camelia Nicoleta Zamfir (Iacob)
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

P. Scott Richards, Allen E. Bergin, Manualul de psihoterapie şi diversitate religioasă, Ed. Christiana, Bucureşti, 2013, 560 pp., ISBN 978-973-1913-68-1
Autor: Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Stavros I. Baloyannis, Psihologie pastorală, Editura Doxologia, Iaşi, 2015, 288 pp., ISBN 978-606-666-389-2
Autor: Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic
N.T. Wright, episcop teolog al Împărăţiei lui Hristos – geneza şi profilul unei gândiri teologice profetice în duhul sfântului Irineu
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]