revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2014
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul într-o sinteză contemporană: opera părintelui Dumitru Stăniloae
Autor: Ieromonah Calinic Berger
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Consideraţii istorice privind data naşterii Domnului
Autor: Dr. Dan Alexandru Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Modelul părintelui spiritual în Apophtegmata Patrum: text, context şi subtext
Autor: Lect. Dr. Daniel Lemeni
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Biserică şi comunitate în localitatea Leţcani
Autor: Dr. Magdalena Roxana Necula, Dr. Mihaela-Cătălina Vicol
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastoratie, filantropie, servicii sociale? Biserica şi provocarea adictiilor
Autor: Conf. Dr. Sebastian Moldovan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
O marturisire de credinta isihasta
Autor: Ierom. Asist. Dr. Vasile Birzu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Actualitatea Bisericească și Ecumenică
2013 –“ Anul marilor teologi români
Autor: Pr. Prof. Mircea Păcurariu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Conferinţa Comunităţii patristice de lucru „Istoria ca argument? Istoriografie şi apologetică” 2-5 ianuarie 2013, Basel, Elveţia
Autor: Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
O fenomenologie a parabolelor şi a Împărăţiei în lectura reflexivă a lui Andrei Pleşu şi lecţiile ei teologice
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Dumitru Stăniloae, Cultură şi duhovnicie. Articole publicate în Telegraful Român (1930-1993), ediţie îngrijită, introducere şi note de Ion-Dragoş Vlădescu, 3 vol., Editura BASILICA, Bucureşti, 2012, 910 + 804 + 834p.
Autor: Pr. Prof. Mircea Păcurariu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Ioan de Kronştadt, Către păstorii duhovniceşti, trad. de Cristea Florentina, Editura Egumeniţa, Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă, Alexandria, 2012, 394 p. ISBN 978-606-550-071-6; ISBN 978-606-529-182-9
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Hans-Georg Beck, Istoria Bisericii Ortodoxe din Imperiul Bizantin, traducere din limba germană şi studiu introductiv de Vasile Adrian Carabă, Editura Nemira, Bucureşti, 2012, p. 536, ISBN 978-606-579-456-6
Autor: Pr. Dr. Dumitru Stelian-Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ioan Ovidiu Abrudan, Vechile biserici de lemn din ţinutul Sibiului, Ed. Universităţii „Lucian Blaga–œ Sibiu, Ed. Andreiana, 2010, 408 p., ISBN 978-606-12-0035-1
Autor: Drd. Adrian Stoia
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Nicolae Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Transilvania, Ed. Andreiana, 2012, 656 p. vol I, 626 p. vol II, ISBN 978-606-8106-60-1
Autor: Drd. Adrian Stoia
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonah Mihail Harbuzaru, Manuscrisele psaltice de la Mănăstirea Sinaia, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2012, 248 p., ISBN 978-606-93171-0-5
Autor: Pr. Prof. Dr. Vasile Grăjdian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhiepiscop Vasilie Krivoşein, Biserica sobornicească: texte ecleziologice, trad. Nicolae Creţu, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012, 167p., ISBN: 978-973-136-111-6
Autor: Pr. Lect. Dr. Nicolae Răzvan Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonah Petru Pruteanu, Liturghia Ortodoxă Istorie şi actualitate, Ediţia a II-a, revizuită şi completată, Editura Sophia, Bucureşti, 2013, 376 p., ISBN 978 - 973-136-337-0
Autor: Pr.Drd. Constantin Iacob
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Lect. Dr. Lucian Farcaşiu, Teologia imnografiei praznicelor împărăteşti ale Mântuitorului Iisus Hristos –“ cu dată fixă, Ed. Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2012, 460 p.
Autor: Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Robert F. Taft, Liturghia. Model de rugăciune, icoană a vieţii, trad. Cornelia Dumitru, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2011, 275p., ISBN 978-973-141-369-3
Autor: Pr. Lect. Dr. Nicolae Răzvan Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Panaghiotis Ar. Yfantis, Il sacerdozio ortodosso („Quaderni de Studi Ecumenici” 25), I.S.E. „San Bernardino”, Venezia, 2012, 141 p.
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Anastasie (Yannoulatos), Arhiepiscopul Tiranei şi al întregii Albanii, Misiune pe urmele lui Hristos: studii teologice şi omilii, cuvânt de introducere al Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, trad. din lb. greacă de diac. dr. ştefan L. Toma, Editura Andreiana, Sibiu, 2013, 296 p., ISBN 978-606-8106-68-7
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Părintele Adrian Făgeţeanu şi crucea Rugului Aprins: omagiu la un secol de la naşterea sa, ediţie îngrijită de Andrei Dîrlău, Editura Lumea credinţei, Bucureşti, 2012, 286 p., ISBN 978-606-93222-6-0
Autor: Pr. Lect. Dr. Nicolae Răzvan Stan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Thomas Bauer, Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Ed. Verlag der Weltreligionen / Insel, Berlin, 2011, 462 p., ISBN 978-3-458-71033-2
Autor: Lect. Dr. Alina Pătru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Caterina Belo şi Jean-Jacques Péennès (eds.), Mission in Dialogue. Essays in Honour of Michael L. Fitzgerald, (Les Cahiers du Mideo 5), Editions Peeters, Louvain –“ Paris, 2012, 244 p., ISBN 978-90-429-2617-2
Autor: Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologie şi filosofie în opera Sfântului Dionisie Areopagitul (Studia Theologica 3), partea I şi partea a II-a, volum coordonat de Pr. Conf. Univ. Dr. Picu Ocoleanu, studiu introductiv de Acad. Prof. Univ. Dr. Irineu Popa, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2012, vol. I: 398 p., vol. II: 362 p., vol. I: ISBN 978-973-1794-63-1; vol. II: ISBN 978-973-1794-64-8
Autor: Pr. Dr. Dumitru Stelian-Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfânta Treime de la Densuş –“ The Holy Trinity from Densuş, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2012, 68 p., ISBN 978-606-92904-2-2
Autor: Drd. Adrian Stoia
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cardinal Godfried Danneels, Messagers de la joie. Prètres qui sommes-nous?, Éditions Fidèlitè, Namur (Belgia), 2010, 104 p., ISBN 978-2-87356-457-5
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic