revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2013
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului
Autor: Înaltpreasfinţitul Dr. Laurenţiu Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pastorala la Sărbătoarea Naşterii Domnului
Autor: Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Studii şi articole
Evrei 13, o relectură a întregii Epistole? Consideraţii literare şi teologice
Autor: Pr. Lect. Dr. Ioan MIHOC
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sf. Ioan Damaschin –“ Experienţa gândirii
Autor: Prof. Dr. Boris B. BrajoviÇ
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Relaţia Dumnezeu-om în teologia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae
Autor: Pr. Conf. Dr. Constantin I. Băjău
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ortodoxie şi Reformă în Transilvania secolelor XVI-XVII
Autor: Lect. Dr. Florin Dobrei
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ideea „războiului sfânt” în confruntarea dintre Occident şi Orient
Autor: Pr. Lect. Dr. Adrian Ignat
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
In Memoriam Părintele Profesor Ilie Moldovan (1928-2012)
Autor: Asist. Univ. Dr. Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mesaje de condoleanţe la trecerea la cele veşnice a Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan
Autor:
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cuvânt la trecerea la cele veşnice a Părintelui Profesor Ilie Moldovan
Autor: Arhid. Prof. Dr. Ioan I. Ică jr
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Nicolae Cabasila, Cuvântările teologice: la Iezechiel –“ Hristos –“ Fecioara Maria. Scrieri I, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2010, 236 p., ISBN 978-973-7859-66-2
Autor: Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Das Gebet im Neuen Testament, ed. Hans Klein, Vasile Mihoc, Karl-Wilhelm Niebuhr, Christos Karakolis, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 249, Mohr Siebeck, 2009, 483 p., ISBN 978-3-16-150102-9
Autor: Pr. Drd. Radu Gârbacea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Enrico Norelli, Marie des apocryphes. Enquête sur la mèe de Jésus dans la christianisme antique, Genève, Labor et Fides, în colecţia „Christianismes antiques”, 2009, 178 p., ISBN 978-2-8309-1340-8
Autor: Drd. Mădălin Enciu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paul F. Bradshaw and Maxwell E. Johnson, The Origins of Feasts, Fasts and Seasons in Early Christianity, Alcuin Club Collections 86, SPCK, Minnesota, 2011, 222 p., ISBN 978-0-281-06054-2; 978-0-8146-6244-1
Autor: Pr. Drd. Radu Gârbacea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Theodoros Alexopoulos, Der Ausgang des thearchischen Geistes. Eine Untersuchung der Filioque-Frage anhand Photios–™ „Mystagogie”, Konstantin Melitiniotes–™ „Zwei Antirrhetici” und Augustins „De Trinitate”, V&R unipress, 2009, 312 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Hubertus R. Drobner, Lehrbuch der Patrologie, 3, korrigierte u. ergänzte Auflage, Ed. Peter Lang, Frankfurt am Main etc., 2011, 574 p.
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Anselm Grün, L'onction des malades-tendresse et reconfort, Mediaspaul, Paris, Collection „Les sacrements”, 2011, 63 p., ISBN 978-2-7122-1207-0
Autor: Pr. Drd. Constantin Iacob
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Gerhard Robbers (ed.), Religion in Public Education/ La Religion dans l–™education publique, Trier University Press, 2011, 569 p., ISBN 978-3-00-036029-9
Autor: Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Raimar Kremer, Religiosität und Schlaganfall/Religiozitatea şi atacul cerebral vascular, Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2010, 290 p., ISBN 3-631-36717-1
Autor: Diac. Dr. ştefan L. Toma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Prof. S.L. Epifanovici, Sfântul Maxim Mărturisitorul şi teologia bizantină, traducere din limba rusă şi prefaţă de Pr. Marcel Corja, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2009, 223 p., ISBN 978-973-7812-57-5
Autor: Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhiepiscopia Dunării de Jos, Istorie bisericească, misiune creştină şi viaţă culturală de la începuturi până în secolul al XIX-lea, Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galaţi, 2009, 584 p., ISBN 978-973-1865-12-6
Autor: Pr. Mihai Roşu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Preot Ilie Moldovan, În Hristos şi în Biserică: iubirea euharistică generatoare de viaţă şi destin românesc, Colecţia Logos şi Symbol, Seria Ethnos, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2011, 395 p., ISBN 978-606-509-196-2
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhid. Prof. Univ. Dr. Constantin Voicu, Botezul în Tradiţia patristică, Ediţia a 2-a revăzută, Editura Agnos, Sibiu, 2011, 316 p., ISBN 978-973-1801-85-8
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, editată de Johann Marte, Viorel Ioniţă, Iacob Mârza, Laura Stanciu şi Ernest Christoph Suttner, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, 335 p., ISBN 978-973-45-0619-4
Autor: Drd. Dăian Ioan Alexandru
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mircea Basarab, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011, 174 p., ISBN 978-973-726-625-5
Autor: Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia contemporană, între ideal şi criză, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 383 p.
Autor: Stelian Gomboş
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Paul Brusanowski, Rumänisch-Orthodoxe Kirchenordnungen (1786-2008). Siebenbürgen-Bukowina-Rumänien, Editura Böhlau, Köln, Weimar, Wien, 2011 Regulamentele Bisericii Ortodoxe Române (1786-2008). Transilvania-Bucovina-România, ISBN 978-3-412-20698-7
Autor: Emanuel Tăvală
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Preot Conf. Univ. Dr. Nicolae Morar, Religia de la ,,homo habilis” la ,,homo adorans”. Studii de teologie religioasă, Editura Marineasa, Timişoara, 2010, 227 p., ISBN 978-973-631-613-5
Autor: Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Dan Alexandru Streza, Sărbătoarea Naşterii Domnului: Originea apostolică, evoluţia şi importanţa ei în cadrul anului liturgic, Editura Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu/Editura Andreiana, Sibiu, 2011, 471 p., ISBN 978-606-1202-51-5 şi 978-606-8162-42-7
Autor: Ciprian Iulian Toroczkai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Andrei Pleşu, Alexandru Mihăilă, Bogdan Tătaru-Cazaban, Vlad Bedros, Ovidiu Victor Olar, Mihail Neamţu, Arhangheli şi îngeri, Editura Deisis/Stavropoleos, 2011, 165 p., ISBN 978-973-7859-76-1
Autor: Drd. Silviu Ciută
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sorin-Dan Damian, Martiriul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, Ed. Herald, Bucureşti, 2010, 155 p., ISBN 978-973-111-161-2
Autor: Drd. Elisabeta Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Aurel Lupu, Sorin-Dan Damian, Vieţile episcopilor Romei socotiţi sfinţi în Biserica Ortodoxă, Ed. Herald, Bucureşti, 2009, 140 p., ISBN 978-973-111-120-9
Autor: Drd. Elisabeta Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul (Studia Theologica 1), ediţie îngrijită şi traducere în limba română a textelor autorilor străini de Pr. Picu Ocoleanu, Argumentum de Pr. Picu Ocoleanu, Principium de ÎPS Dr. Irineu Popa, Addenda de K. Ch. Felmy, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2009, 235 p., ISBN 978-973-1794-29-7
Autor: Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Teologie şi viaţă isihastă în opera Sf. Grigorie Palama (Studia Theologica 2), ediţie îngrijită de Pr. Conf. Dr. Picu Ocoleanu şi Pr. Asist. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Argumentum de Pr. Picu Ocoleanu, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2010, 414 p., ISBN 987-973-1794-41-9
Autor: Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Claudio Moreschini, Istoria Filosofiei Patristice, traducere de Alexandra Cheşcu, Mihai-Silviu Chirilă şi Doina Cernica, Editura Polirom, Iaşi, 2009, 735 p., ISBN 978-973-46-1285-7
Autor: Pr. Drd. Dumitru Stelian Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

A.A. Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin, traducere şi note de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurenţiu Nazâru, studiu introductiv de Ionuţ-Alexandru Tudorie, Editura Polirom, Iaşi, 2010, 799 p., ISBN 978-973-46-0791-4
Autor: Pr. Stelian Dumitru Alin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Hans Georg Beck, Erotikon Bizantin Ortodoxie-literatură-societate, traducere din limba germană şi prefaţă Mihai D. Grigore, Editura Nemira Publising House, Bucureşti, 2011, 192 p., ISBN 978-606-579-255-5
Autor: Pr. Drd. Vasiu Sorin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonah Teofan Mada, Omul şi educaţia în opera Sfântului Vasile cel Mare, Editura Vremi, Cluj-Napoca, 2009, 242 p., ISBN 978-973-88513-6-8
Autor: Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Dr. Mircea Florin Cricovean, Aspecte teologico-literare în corespondenţa patristică, Ed. Marineasa, Timişoara, 2008, 330 p.
Autor: Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Ioan de Kronstadt, În lumea rugăciunii, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, 142 p., ISBN 978-973-136-237-3
Autor: Pr. Drd. Liviu Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Sfântul Nectarie al Pentapolei, Hristologia, trad. de Cătălin Grigore, Editura Iona, Bucureşti, 2010, 272 p., ISBN 978-606-92707-0-7
Autor: Pr. Drd. Vasiu Sorin
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Ieromonah Grigorie, Chilia Sfântului Ioan Teologul, Sfântul Munte Athos, Pocăinţa fiului şi iubirea Tatălui- o interpretare patristică a „Parabolei Fiului Risipitor”, traducere din limba greacă pr. dr. Constantin Petrache, Editura Egumeniţa –“ Galaţi, Editura Cartea Ortodoxă –“ Alexandria, 2011, 108 p, ISBN 978-606-550-060-0, ISBN 978-606-529-162-1
Autor: Drd. Adrian-Nicolae Păunescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Preot dr. Gheorghe Ispas, Euharistia –“ Taina unităţii Bisericii. Aspecte teologice şi practice, Editura Basilica, Bucureşti, 2008, 226 p., ISBN 978-973-88968-0-2
Autor: Pr. Drd. Georgescu Laurenţiu Stelian
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Despre preoţie în texte alese, alcătuire de Ioan Popescu-Galicea şi Ignatie Monahul, Ed. ştefan 2009, 262 p. ISBN 978-973-118-125-7
Autor: Pr. Drd. Roşu Mihai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Asist. Drd. Silviu Tudose, Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Pr. Lect. Dr. Marian Mihai, Sfântul Botez şi Sfânta Cununie azi. Îndrumător teologic, liturgic şi pastoral, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2011, 106 p., ISBN 978-973-88706-9-7
Autor: Drd. Elisabeta Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, vol. IV, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti 2010, 211 p., ISBN 978-973-88351-6-0
Autor: Pr. Drd. Roşu Mihai
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Holbea, Pr. Lect. Dr. Dorin Opriş, Lect. Dr. Monica Opriş, Diac. George Jambore, Apostolat educaţional. Ora de religie –“ cunoaştere şi devenire spirituală, Ed. Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010, 84 p., ISBN 978-606-8141-37-4
Autor: Drd. Elisabeta Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Căsătoria –“ secretele alegerii, secretele bucuriei, secretele trăiniciei, traducere din limba greacă de Preot Vasile Manolache, Editura De Suflet, Editura Tabor, Bucureşti, 2010, 112 p., ISBN 978-973-87967-2-0
Autor: Drd. Adrian-Nicolae Păunescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Cum să întemeiem o familie ortodoxă. 250 de sfaturi înţelepte pentru soţ şi soţie de la sfinţi şi mari duhovnici, Ed. Sophia, Bucureşti, 2011, 182 p., ISBN 978-973-136-232-8
Autor: Pr. Drd. Liviu Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pr. Prof. Dr. Ioan Cristinel Teşu, Familia creştină, şcoală a iubirii şi a desăvârşirii, Editura „Doxologia”, Iaşi, 2011, 220 p.
Autor: Drd. Stelian Gomboş
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Viaţa de familie, Ed. Sophia, Bucureşti, 2009, 150 p., ISBN 978-973-136-156-7
Autor: Pr. Drd. Liviu Milea
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic