revista_teologica_coperta Seria: Nouă
Anul Aparitiei: 2011
Editura: Andreiana, Sibiu
ISSN: 1222-9695
ISSN Online: 2069-8895
Pastorale
Studii şi articole
Nichifor Crainic
Autor: Arhid. Prof. Ioan I. Ică jr.
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Valoarea pastorală şi duhovnicească a Sfintei Euharistii – Temelie a Bisericii, a unităţii ei şi a mântuirii omului în Iisus Hristos
Autor: Drd. Stelian Gomboş
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Mântuirea demonilor şi apocatastaza în gândirea lui Origen
Autor: Drd. Adrian Roman
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Expresivitatea nivelurilor limbii în limbajul rugăciunii
Autor: Prof. Drd. Raluca Drăghicescu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Statutul canonic al Ortodoxiei din spaţiul intracarpatic până în 1864
Autor: Conf. Univ. Dr. Paul Brusanowski
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Imperium sine patriarcha non staret. De la pontifex maximus la basileus isapostolos
Autor: Ovidiu Matiu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Un exerciţiu de liturgică comparată: Analiza cuvintelor de instituire din cele patru versiuni ale anaforalei Sfântului Vasile cel Mare
Autor: Conf. Dr. Ciprian Streza
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Îndatoriri fundamentale ale credincioşilor
Autor: Pr. Lect. Dr. Mihai Iosu
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Şaguna în viziunea a doi importanţi artişti de la începutul secolului XX: Sava Henţia şi Frederic Storck
Autor: Lect. Dr. Ioan Abrudan
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Pagini patristice
Actualitatea Bisericească și Ecumenică
Biserica Ortodoxă Sârbă, la cumpăna dintre două arhipăstoriri
Autor: Stefan L. Toma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Enciclică patriarhală şi sinodală a Patriarhiei Ecumenice cu referire la dialogul ecumenic
Autor: Stefan L. Toma
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Recenzii și notițe bibliografice
Recenzii
Autor: Pr. Lect. Dr. Daniel Buda
Status Publicare: publicat
Articol digital: Download [PDF]

Restiruiri
Eseu bibliografic